Team

EuroHealthNets kontor er baseret i Bruxelles og bemandet af et dygtigt team, der arbejder i et mangfoldigt og dynamisk miljø, med meget erfaren ledelse af direktør Caroline Costongs.

 

Om os >> Team

Management

Caroline Costongs

Direktør - Ledelse

E-mail: c.costongs@eurohealthnet.eu

Caroline Costongs - Direktør EuroHealthNet
Caroline Costongs
Direktør - Ledelse

Caroline Costongs er direktør for EuroHealthNet, det europæiske partnerskab til forbedring af sundhed, social lighed og velvære, baseret i Bruxelles. Caroline leder et tværfagligt team, der arbejder med EU og (sub)national politik, forskning og kapacitetsopbygning, der adresserer sundhedsuligheder og de sociale determinanter for sundhed. Hun fører tilsyn med EuroHealthNets rammeaftale med Europa-Kommissionen (2022-2026) og leder på aktiviteter, der viderefører EuroHealthNets MoU med WHO Europe (2021-2026). Caroline er aktiv i forskellige EU- og WHO-fora samt i Advisory Boards for europæiske projekter og er medlem af Economy of Wellbeing Expert Group for Finland og af ICC – International Council for European Public Health Conference.

Caroline har en stærk international baggrund med 30 års erfaring med folkesundhed og sundhedsfremme. I 1992 startede hun som forsker ved National Capacity Building Institute (INICE) under Honduras undervisningsministerium. Hun arbejdede efterfølgende for Health Institute ved Liverpool John Moores University og den hollandske olympiske komité og Sports Confederation (NOC*NSF), der forbinder sundhed og fysisk aktivitet. I 2000 sluttede hun sig til European Network of Health Promoting Agencies (ENHPA), hvor hun var med til at etablere EuroHealthNet som en non-profit forening i Belgien i 2003. Caroline er uddannet fra University of Maastricht med en MSc i Public Health.

Alison Maassen

Programleder — Ledelse

E-mail: a.maassen@eurohealthnet.eu

portræt af Alison Maassen
Alison Maassen
Programleder — Ledelse

Alison støtter direktøren med overordnede ledelsesaktiviteter og specifikt i udvikling og implementering af EuroHealthNets operationelle mål og forretningsplan. Alison er projektkoordinator for IMMUNION ("Forbedring af immuniseringssamarbejdet i den europæiske UNION"), et 2-årigt projekt finansieret af de 3rd Sundhedsprogram til at arbejde med Coalition for Vaccination for at levere bedre vaccineuddannelse til sundhedspersonale og bedre information til den brede offentlighed. Hun leder også EuroHealthNets bidrag til RIVER-EU-projektet (“Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities”) som kommunikations- og formidlingsarbejdspakken.   

Alison har en MSc i Public Health (Health Promotion) fra London School of Hygiene and Tropical Medicine samt en BA i International Affairs and Anthropology fra The George Washington University i Washington DC. Alison bringer betydelig erfaring med projekt- og foreningsledelse til EuroHealthNet, samt erfaring med at designe og implementere sundhedsfremmende interventioner på fællesskabsniveau. Hun har arbejdet på globalt og (sub)nationalt niveau med politiske beslutningstagere, sundhedsprofessionelle, samfundsledere, forskere og andre interessenter fra så forskellige regioner som Latinamerika, Mellemøsten og Nordafrika og Sydøstasien.  

Ingrid Stegeman

Programleder — Ledelse

E-mail: i.stegeman@eurohealthnet.eu

portræt af Ingrid iscenesætter
Ingrid Stegeman
Programleder — Ledelse

Ingrid Stegeman er Program Manager med næsten 20 års erfaring inden for EU's sundheds- og socialpolitikker og med at lede EU-samfinansierede projekter. Hun arbejder på tværs af EuroHealthNets politik-, praksis- og forskningsplatforme og er ansvarlig for at overvåge og sikre kvaliteten af ​​EuroHealthNets vidtfavnende aktiviteter for at reducere sundhedsuligheder gennem underliggende sundhedsdeterminanter. Hun leder i øjeblikket EuroHealthNets Schools4Health-projekt og vores bidrag til FEAST-forskningskonsortiet, der fokuserer på at transformere fødevaresystemer, som politiske leder.

Ingrids andre hovedarbejds- og interesseområder er børns og unges sundhed, integrerede tilgange til (samfunds)sundhed og sikring af en retfærdig grøn og digital omstilling til mere bæredygtige økonomier for velvære. Før hun kom til EuroHealthNet, var hun hovedsageligt aktiv inden for børns rettigheder. Hun har en BA i internationale studier fra Vassar College i New York og en MA i statskundskab fra University of Amsterdam (UvA).

Dorota Sienkiewicz

Policy Manager — Ledelse

E-mail: d.sienkiewicz@eurohealthnet.eu

portræt af Dorota Senkiewicz
Dorota Sienkiewicz
Policy Manager — Ledelse

Dorota er en fortaler for folkesundhed med næsten 15 års erfaring med politik og fortalervirksomhed på europæisk, nationalt og globalt plan med en stærk interesse for ligestilling i sundhed, fattigdom og social udstødelse, tidlige år og sårbare grupper, mental sundhed, kønspolitikker, samt som fødevaresystemer. Som EuroHealthNets policymanager leder Dorota politikplatformen og leverer politisk rådgivning og efterretninger til partnerskabet, udvikler høringssvar, samarbejder med EU-institutioner, dets strategiske og ekspertgrupper og EU's interessenter for folkesundhed og sociale rettigheder.

Før hun kom til EuroHealthNet, arbejdede Dorota for en række europæiske civilsamfundsorganisationer inden for folkesundhed og international udvikling, som uafhængig konsulent for sundhed og social retfærdighed NGO'er samt WHO Europe Governance for Health og European Healthy Cities Network. Hun var også involveret i flere EU-sundhedsprogrammer og Horizon2020-finansierede projekter (JA CHRODIS+ & Best-ReMaP, ESIF Funds for Health, iFamily, FRESHER).

Anne Wagenführ-Leroyer
Programleder — Ledelse

Anne støtter direktøren med overordnede ledelsesaktiviteter, især udvikling og implementering af EuroHealthNets operationelle mål og forretningsplan, styring af dets ESF+ kernetilskud samt ekspertise i strategisk planlægning.

Anne har en MSc 'Politics and Government in the EU' fra London School of Economics and Political Science, samt et fransk-tysk dobbeltdiplom i Political Sciences (European Studies) fra Sciences Po Lille og Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Som tidligere leder af Caritas Tysklands EU-kontor bringer Anne betydelig erfaring med foreningsledelse og fortalervirksomhed samt dybtgående viden om EU's socialpolitikker til EuroHealthNet.

Forskning

Alba Godfrey

Senior Project Coordinator — Koordinator for forskningsplatformen

E-mail: a.godfrey@eurohealthnet.eu

portræt af Alba Godfrey
Alba Godfrey
Senior Project Coordinator — Koordinator for forskningsplatformen

Alba er koordinator for forskningsplatformen. Hun fokuserer på området miljømæssig sundhed og sundhedslighed og hjælper med at omsætte banebrydende forskning til politik og praksis og går ind for en grøn og retfærdig omstilling. Alba leder EuroHealthNets bidrag i en række Horizon Europe & Horizon 2020-projekter, herunder BEST-COST (om forbedring af metoder til den socioøkonomiske omkostningsvurdering af miljøstressorer såsom luftforurening), PSLifestyle (om at skabe et onlineværktøj til at muliggøre alle til at tage personlige skridt hen imod en mere bæredygtig livsstil), BlueAdapt (om tilpasning til klimaforandringer inducerede ændringer i vores farvande på måder, der reducerer sundhedspåvirkningerne) og RESONATE (om at opbygge individuel og lokal modstandskraft gennem naturbaserede terapier). Da hun kom til EuroHealthNet i 2019, arbejdede Alba på Horizon 2020 INHERIT-projektet, som havde til formål i fællesskab at forbedre sundhed, lighed og miljømæssig bæredygtighed. Hun koordinerede også IMMUNION ("Forbedring af immuniseringssamarbejdet i den europæiske UNION"), et 3. sundhedsprogramprojekt, som havde til formål at øge vaccineoptagelsen i EU.

Før hun kom til EuroHealthNet, var Alba public affairs-konsulent i Bruxelles i tre år med fokus på sundhed, mad og bæredygtighed. Før dette gennemførte hun et praktikophold hos Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og var frivillig i en tyrkisk NGO, der arbejdede med børneuddannelse og kvindelig læsefærdighed.

Alba har en BA i historie fra University of Cambridge og en mastergrad i internationale relationer fra University of Amsterdam. Hun er fransk og britisk.

Eleanor Morrissey

Kommunikationsmedarbejder for klima og sundhed — Forskning

E-mail: e.morrissey@eurohealthnet.eu

Eleanor Morrissey
Kommunikationsmedarbejder for klima og sundhed — Forskning

Eleanor kom til EuroHealthNet i januar 2023 som Health and Climate Communications Officer. Hun støtter Forskningsplatformen i dens projekter relateret til sundhed og klima, herunder BEST-COST og Blue Adapt.

Før hun kom til EuroHealthNet, arbejdede Eleanor med kommunikation for en europæisk patientorganisation og tidligere som kommunikationskonsulent. Hun har en MA International Relations fra Institut Barcelona d'Estudis Internacionals og en BA i engelsk litteratur fra Queen Mary, University of London.

Samuele Tonello

Forskningskoordinator — Forskning

E-mail: s.tonello@eurohealthnet.eu

Samuele Tonello
Forskningskoordinator — Forskning

Samuele kom til EuroHealthNet i juli 2021. Han er fokuseret på at styrke EuroHealthNets forskningsplatforms kapacitet til at forbedre associerede medlemmers viden relateret til EU's politiske processer og instrumenter, samtidig med at han samarbejder med Policy-platformen for at hjælpe med at 'oversætte' EU-politikker til forskningsbare handlinger og at lette videnskabelig ekspertise af EuroHealthNets output. 

Samuele fokuserer i øjeblikket på to hovedemner, nemlig madsystempolitikker og fysisk aktivitet.  Vedrørende den tidligere, han arbejder på og Joint Action Best-ReMaP og Horisont-projektet FEAST. I boksen Joint Action Best-ReMaP, han støtter WP4 i deres mål om fremme bæredygtighed og integration af kerne WPs resultater ind i nationale politikker. I FEAST er han en del af EuroHealthNet-teamet, der leder den politiske arbejdspakke (WP7). For hvad angår fysisk aktivitet, er han arbejder på den Ishjerter projekt, hvor EuroHealthNet vil støtte Opskalere af Ishjerte aktiviteter på tværs af andre europæiske lande. Samuele arbejder også som en del af ERA4Health Strategic Advisory Board. 

Før han kom til EuroHealthNet, arbejdede Samuele som forsker i statskundskab og som lektorassistent ved Victoria University of Wellington, New Zealand, hvor han fokuserede på demokratisk teori, sociale og økonomiske uligheder og klassekonflikter. Han har en BA og en M.Sc i sociologi fra University of Trento, Italien, og en ph.d. i statskundskab ved Victoria University of Wellington. 

Sofia Romagosa Vilarnau

Forskningsmedarbejder - Forskning

E-mail: s.romagosa@eurohealthnet.eu

Sofia Romagosa Vilarnau
Forskningsmedarbejder - Forskning

Sofia kom til EuroHealthNet i juni 2023 som forskningsmedarbejder og støtter forskningsplatformen med udviklingen af ​​aktiviteter for de Horizon Europe-finansierede projekter FEAST og RESONATE.

Før hun kom til EuroHealthNet, arbejdede Sofia i mere end tre år i en europæisk patientorganisation på deres aktiviteter relateret til interne og EU-finansierede forskningsprojekter samt på spørgsmål relateret til medlemskab. Hun har en kandidatgrad i folkesundhed fra Karolinska Institutet og en bachelor i sociologi fra universitetet i Barcelona.

Politik

Sebastian Lindt

Politikassistent — Politik

E-mail: s.lindt@eurohealthnet.eu

Sebastian Lindt
Politikassistent — Politik

Sebastian kom til EuroHealthNet i oktober 2023 som Policy Assistant, der støttede arbejdet med Policy Platform.

Han har en fælles MA i Euroculture: Society, Politics, and Culture in a Global Context fra Georg-August University Göttingen og Jagiellonian University Kraków. Før det tog han en BA fra University of Groningen i International Relations and International Organization.

Før han kom til EuroHealthNet, arbejdede Sebastian sammen med Eurochild og tog et Schuman-praktikophold i Europa-Parlamentet.

Vania Putatti

Policy Coordinator — Koordinator af Policy-platformen

E-mail: v.putatti@eurohealthnet.eu

portræt af Vania Putatti
Vania Putatti
Policy Coordinator — Koordinator af Policy-platformen

Vania er en del af den politiske platform og leverer ekspertise og førstehåndsinformation om EU-processer og -politikker, der er relevante for den offentlige sundhedssektor, lighed i sundhed og sociale determinanter for sundhed. Han er ansvarlig for koordineringen af ​​den årlige analyse af det europæiske semester og genopretningsplaner. Vania er også ansvarlig for at overvåge og bidrage til udviklingen af ​​EU's digitale politikker, herunder deltagelse i EU's eHealth Stakeholder Group. Desuden er Vania projektmedarbejder, der arbejder på Joint Action om sundhedslighed i Europa (JAHEE).

Før hun kom til EuroHealthNet, arbejdede Vania for en række Bruxelles-baserede organisationer, herunder et Blue Book-praktikant hos Europa-Kommissionen (GD SANTE). Vania har to MA-grader i statskundskab og europæiske studier.

 

Praksis

Hannes Jarke

Projektleder — Praksis

E-mail: h.jarke@eurohealthnet.eu

Hannes Jarke
Projektleder — Praksis

Hannes er EuroHealthNets projektleder med speciale i mental sundhed. Hans arbejde fokuserer på overførsel og implementering af god praksis inden for mental sundhed og social inklusion. I denne egenskab bidrager han primært til MENTALITY-projektet, som adresserer den mentale sundhedspåvirkning af COVID-19-pandemien; samt IceHearts Europe, som har til formål at opskalere et nationalt program, der integrerer mental sundhed i sportsprogrammer til europæisk niveau.

Inden Hannes kom til EuroHealthNet i april 2023, koordinerede Hannes patientinddragelsesaktiviteter inden for flere multi-stakeholder-projekter. Også ham lykkedes landsdækkende randomiserede kontrollerede forsøg i Storbritannien og arbejdede som videnskabsmand i den akademiske verden, primært inden for mental sundhed og evidensbaseret politik. Hannes er fortsat aktiv inden for forskning gennem sit associerede arbejde med University of Cambridges Center for Business Research og styring af ledelsesmæssige og bæredygtighedsaspekter af et globalt forskningsinitiativ. Han har en kandidatgrad i psykologi og folkesundhed.

Lina Papartytė

Projektkoordinator - Koordinator af Praksisplatformen

E-mail: l.papartyte@eurohealthnet.eu

Lina Papartytė
Projektkoordinator - Koordinator af Praksisplatformen

Lina arbejder primært på praksisplatformen, hvor hun koordinerer EuroHealthNet-landeudvekslingsbesøg mellem nationale eksperter, der stræber efter at sikre, at de bedste tilgange og beviser til forbedring af sundhed og lighed omsættes til politik og praksis.  

Hun bidrager også til Invest4Health ("Mobilisering af nye finansieringsmodeller for forebyggende sundhedsøkosystemer") projekt, hvor EuroHealthNet leder arbejdspakken om organisatorisk parathed og kapacitetsopbygning for offentlige myndigheder; og RIVER-EU (“Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities”) projekt, hvor EuroHealthNet fungerer som kommunikations- og formidlingsarbejdspakken.  

Senest har hun været involveret i EuroHealthNets arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i EU-sammenhæng Joint Action CHRODIS PLUS og udvikle en eGuide til finansiering af sundhedsfremmende tjenester. Inden hun kom til holdet i september 2018, fik hun erfaring med at arbejde hos Europa-Kommissionen (DG SANTE), de europæiske regionale og lokale sundhedsmyndigheder (EUREGHA) og public affairs-konsulentfirmaet i Bruxelles. Lina har en MSc i politik og regering i EU fra London School of Economics og en BA i internationale relationer fra University of Essex i Storbritannien.

Gabriella Sutton

Projektkoordinator — Politik og praksis

E-mail: g.sutton@eurohealthnet.eu

Gabriella Sutton
Projektkoordinator — Politik og praksis

Gabriella kom til EuroHealthNet i juli 2021 som en Policy and Practice Officer. Hendes rolle er fokuseret på at støtte EuroHealthNets politik- og praksisaktiviteter, som omfatter fremme af samarbejde og udveksling af lovende politikker og praksis med organisationens medlemmer inden for rammerne af EU's politiske processer.

Gabriella er aktivt involveret i to EU-finansierede projekter:

The Blueprint Alliance for a Future Health Workforce Strategy on Digital and Green Skills” (BeWell) projekt (2022-2026) har til formål at opbygge en bevægelse af sundhedsinteressenter, som støtter og bidrager til udvikling, implementering og opskalering af en strategi for opkvalificering og omskoling af den europæiske sundhedsarbejdsstyrke.

Than Schools4Health projekt (2023-2026), stræber efter at indføre, styrke og fastholde vedtagelsen af ​​en deltagende helskole/sundhedsfremmende skole tilgang til sundhed og velvære. Det vil investere i lovende politikker og praksis der forbedrer en sund livsstil inden for skolemiljøer, på tværs af den socioøkonomiske gradient, underpmed hovedprincipperne i denne tilgang.

Før hun kom til EuroHealthNet, var Gabriella politikforsker i et Bruxelles-baseret public affairs-konsulentfirma, der primært fokuserede på sundhedsspørgsmål. Inden da var hun i praktik på WHO's regionale kontor for Europa i København og på Europa-Parlamentets forbindelseskontor på Malta. Gabriella har en B.Sc i anvendt biomedicinsk videnskab og en MA i internationale relationer fra University of Malta. 

Kommunikation

Ruth Thomas

Kommunikationsmedarbejder — Kommunikation

E-mail: r.thomas@eurohealthnet.eu

Ruth Thomas
Kommunikationsmedarbejder — Kommunikation

Ruth kom til EuroHealthNet-teamet i april 2022 som kommunikationsmedarbejder.

Hun har en BA Hons-grad i trykt journalistik fra University of Gloucestershire (UK) og har arbejdet i non-profit-sektoren i over ti år. Ruth har brugt sine kommunikationsevner til en række stillinger, herunder for en energihandelsforening i Bruxelles og som en del af et nationalt forskningsnetværk (Sêr Cymru / Stars Wales), hvor hun var baseret på et britisk universitet.

Max Tscheltzoff

Kommunikationsmedarbejder - Kommunikation

E-mail: m.tscheltzoff@eurohealthnet.eu

Max Tscheltzoff
Kommunikationsmedarbejder - Kommunikation

Max sluttede sig til EuroHealthNet-teamet som kommunikationsmedarbejder i september 2023.

Deres akademiske baggrund består af en multidisciplinær BSc i antropologi fra University College London (UCL) og en mastergrad i Urban Governance/Public Affairs fra Urban School of Sciences Po i Paris (specialiseret i Governing Ecological Transitions).

Før de kom til EuroHealthNet, arbejdede de som kommunikationskonsulent for UNESCO's Social and Human Sciences Sector, sammen med andre forskellige erfaringer med at støtte folkesundhedsinitiativer og NGO'er.

Chantal Verdonschot

Kommunikationskoordinator — Kommunikation

E-mail: c.verdonschot@eurohealthnet.eu

Chantal Verdonschot
Kommunikationskoordinator — Kommunikation

Chantal kom til EuroHealthNets kommunikationsteam i september 2018. Hun har en akademisk baggrund inden for folkesundhed, offentlig ledelse og menneskerettigheder og en stærk interesse for uligheder i sundhed og de sociale determinanter for sundhed.

Før hun kom til EuroHealthNet, arbejdede hun som socialrådgiver i Holland og som trainee i Europa-Kommissionen.

Produktion

David Hargitt

Senior Operations Coordinator — Administration, Finance & Operations

E-mail: d.hargitt@eurohealthnet.eu

portræt af David Hargitt
David Hargitt
Senior Operations Coordinator — Administration, Finance & Operations

David Hargitt kom til EuroHealthNet i februar 2015 som Management Assistant. Han yder administrativ støtte til teamet og direktørerne. Han arrangerer EuroHealthNets General Council og Executive Board-møder, studiebesøg, workshops og webinarer. Han er også ansvarlig for kontakten til potentielle og eksisterende medlemmer, partnere og observatører af EuroHealthNet Network.

Før han kom til EuroHealthNet, arbejdede David som projektmedarbejder ved Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) ved Université catholique de Louvain. Han har en BA i biologi fra Hartwick College i Oneonta, New York, en M.Sc. i human økologi fra Vrije Universiteit Brussel og en DES i kartografi og fjernmåling fra Université Libre de Bruxelles.

Renaud Rollet

Senior Finance and Operations Coordinator — Administration, Finance & Operations

E-mail: r.rollet@eurohealthnet.eu

Renaud Rollet
Senior Finance and Operations Coordinator — Administration, Finance & Operations

Renaud Rollet kom til EuroHealthNet i november 2013 som Administrator & Financial Officer og støtter teamet og direktørerne. Han udarbejder økonomiske rapporter til indsendelse til finansieringsgivere. Han leder også HR, bogholderi og kontorlogistik.

Renaud Rollet er uddannet i engelskstudier fra universitetet i Reims i Frankrig. Før han kom til EuroHealthNet, arbejdede han for en medicinsk europæisk forening og for nylig for SOLIDAR, et europæisk netværk af ngo'er, der arbejder for at fremme social retfærdighed i Europa og på verdensplan.

Chris Russ

Driftsassistent

E-mail: c.russ@eurohealthnet.eu

Chris Russ
Driftsassistent

Chris kom til EuroHealthNet i februar 2023 og arbejder som administrativ assistent. Han har over 10 års erfaring i Bruxelles-baserede NGO'er, der arbejder i lignende kapaciteter, hvilket giver ham et godt kendskab til, hvordan det offentlige sundheds-civilsamfund fungerer.

Han har en Bachelor of Arts efter at have studeret skuespil og instruktion i 4 år i London, hvor han derefter arbejdede som professionel skuespiller både til scene og lærred. Han har også mere end 10 år arbejdet med IT hos større organisationer som Allianz Insurance og mindre nystartede virksomheder, som for det meste har specialiseret sig i forskellige områder af den finansielle sektor.

Ioanna Tsetika

Administrativ og driftsassistent — Administration, økonomi og drift

E-mail: i.tsetika@eurohealthnet.eu

Ioanna Tsetika
Administrativ og driftsassistent — Administration, økonomi og drift

Ioanna Tsetika kom til EuroHealthNets team i september 2022 som administrativ og driftsassistent. Hun har professionel erfaring med administration og driftsledelse og har arbejdet i non-profit organisationer i Grækenland og Belgien.

Ioanna er uddannet fra Det Filologiske Fakultet fra National University of Athens og indehaver af en mastergrad i social diskrimination, migration og medborgerskab.

Få mere at vide om EuroHealthNet

Følg med i udviklingen inden for folkesundhed i Europa
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få det i din indbakke

Indholdet på dette websted er maskinoversat fra engelsk.

Mens der blev gjort en rimelig indsats for at levere nøjagtige oversættelser, kan der være fejl.

Vi beklager ulejligheden.

Spring til indhold