Arbejdsgrupper
& alliancer

EuroHealthNet samarbejder med mange europæiske og globale organisationer og netværk. Derfor for at maksimere dens indvirkning på folkesundheden og den sociale arena. Blandt vores vigtigste samarbejder er vores Memorandum of Understanding med WHO Europe.

Om os >> Arbejdsgrupper og alliancer

Arbejdsgrupper

Tematiske arbejdsgrupper (TWIGS)

Tematiske arbejdsgrupper (TWIG'er) leverer a plads til EuroHealthNet-medlemmer og associerede medlemmer at udveksle og arbejde sammen om et specifikt emne af fælles interesse. Det to samler specialister om nøgleemner valgt af medlemmerne, så de kan holde sig ajour, samle viden og opbygge fælles holdninger. 

TWIG'er er medlemsledede, hvor et eller flere medlemmer sætter dagsordenen, leder møder og leder i fællesskab aftalte aktiviteter. EuroHealthNet yder koordinering og teknisk support ved at afholde og føre referat af møder, lette kommunikationen mellem medlemmer og give input fra og træffe relevante foranstaltninger på EU-niveau. 

Ressourcer:

TWIG Referencebetingelser

EuroHealthNet TWIG om social markedsføring for at imødegå afhængighed +
EuroHealthNet TWIG om sunde levemiljøer +
EuroHealthNet TWIG om mental sundhed +
EuroHealthNet TWIG om sundhedsfremme og sygdomsforebyggende bedste praksisportaler +

Kommunikationsnetværk

EuroHealthNets kommunikationsnetværk samler næsten 50 kommunikationsprofessionelle i hele Europa. Herunder EuroHealthNet medlemsorganisationer. Gruppen er et rum for udveksling af ekspertise og ressourcer. Derfor for at hjælpe medlemmer med at rejse interesser og bekymringer på internationalt plan, og derudover at øge bevidstheden om initiativer på europæisk, nationalt og regionalt niveau.

Få mere at vide om kommunikationsnetværket

Lær mere

Partnerskaber
og alliancer

EuroHealthNet har dannet og tilsluttet sig partnerskaber. Vi samarbejder og danner alliancer med en række forskellige organisationer inden for folkesundhed og sociale anliggender. Forstærker vores opfordring til bedre sundhed, lighed og velvære.

Memorandum of Understanding mellem EuroHealthNet og WHO Europe -

Verdenssundhedsorganisationen Europa – EuroHealthNet er en akkrediteret ikke-statslig aktør hos WHO Europe. Hvorved de deltager som observatører i Regionsudvalgets møder og til at afgive skriftlige og mundtlige redegørelser.

EuroHealthNet-kontoret har været involveret i forskellige aktiviteter i samarbejde med WHO-kontorer i København, f.eks. (om European Healthy Cities Network, NCD'er, Migrants Health Network og kønssundhed), Bonn (om miljø, cirkulær økonomi og klimaændringer) og Venedig (om sundhedslighed og sundhedsdeterminanter).

Center for Global Health Inequalities Research (CHAIN) -

CHAIN er Center for Global Health Inequalities Research. CHAIN samler forskere fra alle globale regioner og forskellige forskningsdiscipliner for at fremme den nuværende state-of-the-art. Det gør den ved at tilbyde ny indsigt fra sociale, laboratoriebaserede og naturlige eksperimenter i de årsagsmekanismer, der forbinder socioøkonomisk status og sundhed. Den samler den akademiske verden, FN-systemet, civilsamfundet og den private sektor i et fælles organisatorisk organ for at mindske afstanden mellem forskning, politik og praksis.

EuroHealthNet er partner i CHAIN's Global Health Inequalities-projekt (2019-2025), som stræber efter at lave CHAIN et verdensførende center og forskningsnetværk for den internationale undersøgelse af globale sundhedsuligheder.

Koalitionen for Vaccination -

Koalition for Vaccination samler europæiske sammenslutninger af sundhedspersonale. Samt relevante studenterforeninger på området. Den blev indkaldt af Europa-Kommissionen i 2019. Koalitionen har til formål at støtte levering af nøjagtig information til offentligheden, bekæmpe myter omkring vacciner og vaccination og udveksling af bedste praksis om vaccination.

I 2020 har koalitionen kørt en fortalerkampagne for at fremme optagelsen af ​​vacciner blandt sundhedsprofessionelle og deres patienter. Kampagnen blev lanceret på tværs af Europa samtidig med den europæiske vaccinationsuge i WHO Europe og relanceret samtidig med WHO's influenzabevidsthedsuge. Kampagnen har til formål at minde om, at vaccination gennem vaccination er den bedste beskyttelse, der findes mod alvorlige, endda dødelige, sygdomme, der kan forebygges. Sundhedsprofessionelles rolle er at forsikre folk om, at vacciner er sikre og effektive.

Den europæiske alliance for investering i børn +

Europæisk alliance for investering i børn fremmer effektive, børnecentrerede politikker og praksis for at tackle børnefattigdom og fremme børns trivsel. Som en del af alliancen spiller EuroHealthNet en aktiv rolle i den fortsatte indsats for at identificere og sprede de bedste politiske indgangspunkter for effektiv, bæredygtig og rettidig implementering af bestemmelserne skitseret i EU's anbefaling om investering i børn.

European Alliance for Mental Health - Beskæftigelse og arbejde - EUMHA +

European Alliance for Mental Health – Employment & Work er en uformel koalition af organisationer, der arbejder sammen for at fremme god mental sundhed på arbejdspladsen. Fortaler for lige adgang til beskæftigelse for mennesker, der oplever psykisk sygdom, og for at stimulere passende politiske tiltag på EU-plan.

EuroHealthNet samarbejder med sin søsterorganisation, South-Eastern European Health Network – SEEHN +

SEHN er et politisk og institutionelt forum oprettet af regeringerne i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Republikken Moldova, Rumænien, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Dette forum har til formål at fremme fred, forsoning og sundhed i regionen. Netværket giver lederskab og hjælper med at opretholde projektejerskab af landene i regionen. EuroHealthNet og SEEHN har et Memorandum of Understanding og samarbejder om at forbedre folkesundheden i Sydøsteuropa.

Læs om vores projekter og Joint Actions
Derudover er EuroHealthNet tilknyttet og/eller medlem af:
Akkrediteringsstyrelsen for folkesundhed – APHEA +
eHealth Stakeholder Group +
EU's sundhedspolitiske platform +
Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen – EU_OSHA +
European Forum for Primary Care – EFPC +
European Health Forum Gastein - EHFG +
EU Just Transition Platform +
Europæisk folkesundhedskonference +
EU4Health Civilsamfundsgruppe +
Finlands internationale rådgivende gruppe på højt niveau om velfærdsøkonomi +
International Union for Health Promotion and Prevention – IUHPE +
International Association of National Public Health Institutes - IANPHI +
Røgfrit partnerskab – SFP +
Styregruppen for investeringer i social infrastruktur +
Struktureret dialog med europæiske struktur- og investeringsfondes partnergruppe af eksperter +
Wellbeing Economy Alliance (WEAll) +
De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer +
Følg med i udviklingen inden for folkesundhed i Europa
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få det i din indbakke

Indholdet på dette websted er maskinoversat fra engelsk.

Mens der blev gjort en rimelig indsats for at levere nøjagtige oversættelser, kan der være fejl.

Vi beklager ulejligheden.

Spring til indhold