EuroHealthNet Webinar: Aldring, sundhed og byen i tider med COVID-19.

Mandag 6 juli 2020

11.00-12.00 CET

Åben for ikke-medlemmer

Urbaniseringen og befolkningens aldring hænger sammen - vores byer bliver også ældre. Dette har vigtige konsekvenser for folkesundheden, både i form af fysisk såvel som mental sundhed. Byers kapacitet til at moderere eksponeringen og sårbarheden over for risikofaktorer og bedre udnytte bymiljøernes aktiver kan spille en afgørende rolle for at fremme sund aldring. Dette er afgørende for at mindske efterspørgslen efter sundhedsvæsen og social velfærd og sikre robuste sundhedssystemer, og det er også et spørgsmål om retfærdighed – det er vores pligt at sørge for, at ingen bliver efterladt.

Tag med os den 6. juli for at diskutere bymiljøets indvirkning på ældre menneskers sundhed og for at udforske mulighederne i bymiljøer for at fremme deres velvære. Eksperttalere vil bygge bro mellem evidens og praksis for at identificere lovende indgangspunkter for interventioner. De vil også reflektere over erfaringerne fra Covid-19-pandemien og diskutere, hvordan man sikrer en inklusiv genopretning og fremtidig pandemiberedskab. Webinaret vil også undersøge EU's prioriteter og initiativer på dette område, herunder Covid-relaterede genopretningsinstrumenter og budgetter.

Deltagerne vil blive opfordret til aktivt at engagere sig med talere under Q&A. Vi håber at se dig der!

 

Find begivenhedsrapporten her.