Dette webinar er kun for EuroHealthNet-medlemmer.

Mens COVID-19-pandemien er opstået som en akut sundhedskrise, har videnskabsmænd i årevis advaret om de relaterede, men mere kroniske miljø- og klimakriser. Hvis de ikke kontrolleres, vil de sandsynligvis have ødelæggende konsekvenser på mellemlang og lang sigt for sundhedssystemernes bæredygtighed og for menneskers sundhed og velvære. Som under den nuværende 19-pandemi vil de sårbare medlemmer af vores samfund sandsynligvis lide mere, men få mindst gavn af vores reaktioner.

Dette webinar vil undersøge, hvad den offentlige sundhedssektor kan og gør for at reagere på de indbyrdes forbundne spørgsmål om klimaændringer, sundhed og ulighed, og om COVID-19-krisen kan give sundhedssektoren mulighed for at tage yderligere handling på klimaet.

 

Find begivenhedsrapporten her.