I lyset af foreslåede vigtige ændringer af EU's flerårige finansielle ramme (MFF) for at sætte gang i den europæiske økonomi, inviterer vi kolleger fra EuroHealthNet medlemsorganisationer til at deltage i et interaktivt onlinemøde for sammen at afdække nye muligheder for at finansiere sundhedsfremmende aktiviteter.

Investering i sundhed og velvære er først og fremmest et regeringsansvar, som kræver prioritering og passende offentlige budgetter. De nationale budgetter er imidlertid begrænsede og vil blive endnu mere, efter at vi har tacklet den globale pandemi. Som følge heraf er vi nødt til at tænke mere bredt og innovativt over de værktøjer, vi råder over (lokalt og på europæisk plan) til finansiering af sundhedsfremmende tjenester.

I løbet af denne session vil vi også præsentere og vise, hvordan man navigerer i e-vejledning om finansiering af sundhedsfremmende tjenester. Vi vil lære om kontrakten om sociale resultater for en forebyggende og sund arbejdsplads i Sverige, et casestudie, der er omtalt i e-guiden. Der vil være tid nok til at besvare dine spørgsmål.

Dagsorden:
11.00 Indledning
11.05 Nyt EU-budget: finansiering af sundhedsfremme? (Dorota Sienkiewicz, EuroHealthNet)
11.15 Spørgsmål og svar: Udveksling mellem medlemmer og EuroHealthNet
11.45 Præsentation af e-vejledningen om finansiering af sundhedsfremmende tjenester (Lina Papartyte, EuroHealthNet)
11:55 Casestudie fra eGuide: Social Outcome Contracting (Tomas Bokström, Research Institutes of Sweden, RISE)
12.10 Spørgsmål og svar (om eGuiden og casestudiet)
12.25 Konklusioner og næste skridt
12.30 Slut

Moderator – Alison Maassen, EuroHealthNet

 

Find begivenhedsrapporten her.