Den årlige konvention for inklusiv vækst er en handlingsorienteret platform, der samler civilsamfundsorganisationer og politiske beslutningstagere for at diskutere, hvordan man opnår virkelig inklusiv vækst.

Dens 4. udgave finder sted i Bruxelles og vil være en mulighed for EU til at:

  • reflektere over dens sociale dimension og over, hvordan vi tilpasser vores sociale modeller til nuværende og fremtidige udfordringer
  • udvikle langsigtede løsninger til at bekæmpe fattigdom, øge beskæftigelsen og styrke social samhørighed og inklusion for alle

I år vil begivenheden fokusere på fremtiden for et socialt Europa: plenardebatten og workshoppene vil tage fat på specifikke spørgsmål og føre til konklusioner og politiske anbefalinger.

Konventionen åbnes af Marianne Thyssen, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, færdigheder og arbejdskraftmobilitet.

Mere information om arrangementet og præsentationerne er tilgængelige link..