CHAIN World Leadership Dialogue var en del af den 16. World Public Health Conference. Denne konference havde titlen Folkesundhed for menneskehedens fremtid: Analyse, fortalervirksomhed og handling, og fandt sted digitalt fra 12.-16. oktober 2020.

Dykning ind i dataverdenen: Udviklingen i forskning om globale sundhedsuligheder
CHAIN Verdens lederskabsdialog

 

Baggrund

Sundhedsuligheder er en vedvarende og presserende udfordring globalt og lokalt. Rødderne til disse uligheder er dybe og indviklede. Derfor er både forskning i sundhedsuligheder og de politiske tiltag til at reducere dem kompleks og forskelligartet. Det CHAIN World Leadership Dialogue, organiseret som en del af 16. verdenskongres om folkesundhed 2020, undersøgt, hvordan udviklingen på dataområdet ændrer forskningen i sundhedsuligheder, og hvordan disse ændringer afspejles i og reagerer på det politiske miljø.

Adskillige initiativer inden for sundhedsulighedsdata blev præsenteret, nemlig inddragelsen af ​​uddannelse som en risikofaktor for ugunstige sundhedsresultater i Global Burden of Disease-studierne, 3D-kommissionens bestræbelser på at engagere politiske beslutningstagere til at integrere data og sociale determinanter i beslutninger. fremstillingsprocesser og den innovative Magic Box, der parrer mikrodata med traditionelle data for at kortlægge udsatte befolkningers behov. Vi undersøgte også, hvordan de nye muligheder, der kommer fra innovationer i dataverdenen, bruges til at skabe politikker, der bedre passer til sårbare befolkningsgruppers behov og adresserer de underliggende udfordringer for sundhedslighed.

 

dagsorden 

1. Indledning og indledende bemærkninger
Terje A. Eikemo, Leder af CHAIN, professor i sociologi ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet og chefredaktør for Scandinavian Journal of Public Health

2. Tæl alle, fordi alle tæller
Dr. Samira Asma, assisterende generaldirektør, afdelingen for data, analyse og levering for effekt ved WHOs hovedkvarter i Genève

3. Tilføjelse af uddannelse som en risikofaktor til Global Burden of Disease-undersøgelsen
Emmanuela Gakidou, Professor i Health Metrics Sciences ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)

4. Kombination af indsigt i sociale determinanter og datas magt til at informere beslutningstagning
Salma Abdalla, MBBS MPH, Lead Project Director hos Rockefeller Foundation, Boston University 3-D Commission

5. Erfaringer fra WHO's arbejde med de sociale determinanter for lighed i sundhed
Nicole Valentine, fungerende enhedschef, Equity and Health Unit, Department of Social Determinants of Health, WHOs hovedkvarter i Genève

6. Diskussion

 

En optagelse af sessionen er tilgængelig nedenfor.