I løbet af dens 3-årige levetid er målet med CHRODIS PLUS Joint Action (2017-2020) har været at støtte medlemslandene i at overvinde byrden af ​​kroniske sygdomme ved at fremme politikker og praksis, der har vist sig at være en succes i fortiden. Yderligere forfining og grænseoverskridende EU-deling af disse testede politikker og god praksis har været kerneideen bag dette paneuropæiske projekt.

CHRODIS PLUS har gennemført 21 pilotprojekter rettet mod at teste værktøjer og god praksis for visse kroniske sygdomme og afholdt 16 politiske dialoger (14 nationalt og 2 EU-plan). Det har samlet over 50 partnere fra 21 europæiske lande.

Alle gode ting får en ende: CHRODIS PLUS afholder sin afsluttende onlinekonference den 27. oktober 2020.

Denne konference vil illustrere den indvirkning, som CHRODIS PLUS har haft på offentlige sundhedssystemer på tværs af EU-medlemslande i løbet af de sidste 3 år. Det vil fokusere på at vise, hvordan god praksis, modeller og værktøjer implementeret af projektet kan skræddersyes til forskellige nationale og lokale miljøer i hele Europa.

Konferencens oplæg og rundbordsdiskussioner vil være struktureret omkring projektets centrale fokusområder:

  • Sundhedsfremme og primær forebyggelse
  • En integreret multimorbiditetsplejemodel
  • Fremme af kvalitetspleje til mennesker med kroniske sygdomme
  • IKT-baseret Patient Empowerment
  • Beskæftigelse og kroniske sygdomme

 

Optagelser af konferencen og understøttende læsestof er tilgængelig her.

CHRODIS +

CHRODIS+ var en reaktion på højt niveau fra EU-landene for at gå op i fællesskab og dele god praksis for at lette byrden af ​​kroniske sygdomme. 42 deltagende institutioner fra 18 EU-lande plus Norge, Serbien og Island arbejdede sammen for at nå det fælles mål.

Find mere information og ressourcer her.