EuroHealthNet trak på sit nylige H2020 INHERIT-initiativ for at give feedback på handlingsplanen Zero Pollution. Vi hilste Kommissionens anerkendelse af de uløselige forbindelser mellem en sund planet og sunde mennesker velkommen og af det faktum, at "forurening ofte rammer de mest sårbare mennesker mest alvorligt", og var enige i behovet for bindende sundheds- og miljøstandarder for at sikre, at den offentlige og private sektor implementerer EU-regler om luft-, vand- og jordforurening. Vi var glade for at se medtagelsen af ​​det tiltrængte princip om, at forureneren betaler, og bemærkede, at lovgivningen bør sigte mod at sikre en retfærdig overgang, hvor de, der er mere sårbare, ikke bliver uforholdsmæssigt skadet af nye tiltag. Skift til tværsektoriel styring vil sikre, at alle potentielle virkninger af lovgivningsinitiativer tages i betragtning; ikke kun miljømæssige, men også sundhedsmæssige og sociale (ligheds)påvirkninger.

EuroHealthNet bemærkede også, at for succesfuldt at nå ambitionerne om nulforurening, er det afgørende, at borgerne aktiveres og opmuntres til at foretage bæredygtige ændringer gennem effektive politikker, som identificerer barrierer og opbygger et socialt og fysisk miljø, der letter disse ændringer. Vi ved også, at folk kan motiveres til at handle gennem bekymring for deres helbred. At give flere oplysninger om, hvordan forurening påvirker sundheden – herunder gennem borgervidenskabelige tilgange – kan være en stærk løftestang til forandring. INHERIT-forskning viste, at inddragelse af alle samfund i politikker, der påvirker dem, er med til at sikre, at politikker imødekommer reelle behov, styrker og giver dem en egeninteresse i deres succes. Feedbacken opfordrer Kommissionen til at tilskynde til sådanne tilgange, især initiativer, der involverer borgere og lokalsamfund, der er mest berørt af forurening og den grønne omstilling, og hvis stemme ikke altid bliver hørt i offentlige debatter.

Endelig foreslog EuroHealthNet også et fokus væk fra økonomisk vækst og hen imod en regenerativ og omfordelingsøkonomi med "velvære", hvilket er godt for mennesker og godt for planeten. Vi fremhævede Kate Raworths donut-økonomi som en væsentlig model i denne henseende, som Kommissionen kunne bruge til at bygge videre på det finske formandskabs rådskonklusioner om velfærdsøkonomi.

 

Den fulde feedback kan findes link..