I februar 2018 svarede EuroHealthNet på interessenter og offentlige høringer om vaccination.

Vaccination redder millioner af mennesker fra sygdom, handicap og død hvert år. Men marginaliserede, migranter og andre socialt og økonomisk dårligt stillede børn og familier er i øjeblikket underbehandlet. Bedre engagement, investeringer og opsøgende programmer er nødvendige for disse samfund. For at sikre vaccinationsprogrammernes fortsatte succes bør tøven tackles ved at give klar og evidensbaseret information til offentligheden og sundhedsprofessionelle på målrettede og skræddersyede måder. Det er også nødvendigt at investere i sundhedsfremme- og uddannelsesprogrammer. Medlemsstaternes stærke indsats bør understøttes af samarbejde og koordinering på EU-plan.

Svaret foreslår tre mulige aktiviteter, der skal inkluderes i forslaget til Rådets henstilling om styrket samarbejde mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination i midten af ​​2018: (i) Bekæmpelse af tøven med vacciner på nationalt plan og EU-plan, (ii) bæredygtige vaccinepolitikker i EU, og (iii) EU-koordinering, herunder fremme af dialog med interessenter og bidrag til global sundhed. Et resumé af konsultationerne kan findes her.

Vaccine tøven eller mangel på dækning er et produkt af et komplekst samspil mellem sociale, økonomiske faktorer og adgang til plejeydelser (herunder overkommelige priser). Det afhænger også af offentlig dialog og varierer alt efter vaccinetype. Bedre kommunikation med offentligheden er nøglen. Klar og evidensbaseret information bør gives i flere miljøer – såsom traditionelle og sociale medier og interaktioner med sundhedsudbydere. Formaterne bør tilpasses til sproglige og sensoriske behov og niveauer af sundhedskompetencer.

Sundhedspersonale skal understøttes med adgang til løbende uddannelse og træning samt specialiserede kurser, når nye vacciner introduceres, og i specifikke tilgange til dårligt stillede grupper. Sundhedspersonale er en betroet gruppe, som offentligheden skal have god adgang til. Der er også en klar mulighed for at styrke samarbejdet og kommunikationen mellem sundhedspersonale, hvilket letter overførslen af ​​bedste praksis og viden.

EU har en vigtig rolle at spille. Det kan for eksempel facilitere og understøtte netværk og informationsplatforme. Medlemsstaterne kunne støttes i fælles bestræbelser på at undersøge årsagerne til vaccinationstøven, sundhedssystemets reaktionsevne, og hvordan man kan lægge større vægt på fremme og forebyggelse – dette vil også støtte en bedre tildeling af offentlige ressourcer. Der er også en potentiel rolle for EU at kortlægge og lave klare vaccinationsplaner og dækning. Det kan støtte en bedre tilpasning af politikker, investerings- og vaccinationsplaner, og samtidig udvikle mere sammenhængende EU-krisestyrings- og beredskabsplaner.