Dette landeudvekslingsbesøg, arrangeret i fællesskab af EuroHealthNet og National Institute of Public Health, Slovenien, vil finde sted i Ljubljana on 4-6 juli 2016, under emnet "Tværsektorielt samarbejde for sund og aktiv aldring i Slovenien". Besøget hænger sammen med WHO's sommerskole om fortalervirksomhed og oversættelse af beviser for forskellige målgrupper om tværsektoriel indsats for ligestilling og velvære i sundhed den 6.-7. juli 2016.

Tværsektorsamarbejde for sund og aktiv aldring i Slovenien

At opretholde en sund og aktiv aldrende befolkning er en af ​​de største udfordringer for de europæiske samfund. Budgetbegrænsningerne og demografiske ændringer kræver en mere effektiv brug af ressourcer og integrerede politikker. Målet er at forenkle og bedre målrette ældre befolkningers behov, at sætte folk i stand til at leve sundt og udnytte deres fulde potentiale i det sociale og økonomiske liv. Bedre og stærkere koordinering mellem aktører fra folkesundheds- og socialsektoren, deres fælles reaktioner og handlinger er en del af løsningen. Holdet, der arbejder i AHA.SI-projektet i Slovenien, har udviklet koordineringsmekanismer mellem ikke-statslige, offentlige og private organisationer, der arbejder med sundhed og sociale spørgsmål.

EU's politiske fokus har givet vores slovenske medlemmer mulighed for at styrke integrerede strategier og tiltag for aktiv og sund aldring. De strategiske mål for EU2020-strategien, EU-semesterprocessen og den sociale investeringspakke blev brugt til at udvikle foranstaltninger for aktiv og sund aldring og til at bidrage til at mindske uligheder blandt ældre. AHA.SI-projektet involverede ministeriet for beskæftigelse, familie, sociale anliggender og lige muligheder (MLFSA) og sundhedsministeriet (MoH) i Slovenien. En lang række interessenter har deltaget og givet input, mens den samlede bevidsthed om demografiske forandringer er steget.

AHA.SI-projektet fokuserede på følgende prioriteter: på forlænget beskæftigelse og forsinket pensionering, værktøjer, der fremmer og understøtter aktiv og sund aldring i alle befolkningsgrupper og langtidspleje, integration af social- og sundhedsydelser på lokalt niveau.

Studiebesøget vil give dig mulighed for at forstå de muligheder og udfordringer, som vores kolleger fra National Institute of Health i Slovenien oplever. Det vil muliggøre møder med organisationer i den sociale sektor og repræsentanter for de to relevante ministerier (MLFSA, MoH). Der vil blive afholdt mere dybtgående drøftelser om langtidspleje, mindskelse af uligheder, forlænget beskæftigelse og udskudt pensionering, styrkelse af ældre mennesker og livskvalitet.

Studiebesøget vil blive efterfulgt af WHO Europe 'Summer school on advocacy and translation of evidence for different audiences on intersectoral action for health equity and wellbeing' (6. – 7. juli 2016).

Tag med på studiebesøget i Ljubljana den 4.-6. juli og del dine erfaringer med vores slovenske kolleger!

Find rapporten fra besøget her.

Om EuroHealthNet landeudvekslingsbesøg

EuroHealthNet-landeudvekslingsbesøg er arrangementer, der kun er for medlemmer, og som er åbne for seniordelegerede. Målet er todelt, nemlig (1) at udveksle god praksis og politikker om udvalgte kernetemaer og fremvise medlemmers arbejde for et udvalg af senior europæiske kolleger og samtidig (2) diskutere, hvordan relaterede EU-politiske processer kan støtte ligestilling på nationalt, regionalt og lokalt plan.

EuroHealthNet-studiebesøg er støttet af Europa-Kommissionen gennem programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI 2014-2020)