På Verdenssundhedsdag 2017 opfordrer European Alliance for Mental Health Employment and Work (EUMH Alliance) til bedre mental sundhed fremme og forebyggelse på arbejdspladsen. Alliancen mener, at investering i fremme af mental sundhed, forebyggelse af og genopretning af psykiske problemer og stigmatisering på arbejdspladsen er nøglen til retfærdige, sunde og voksende samfund.

www.eumhalliance.com

Depression er en udfordring for mennesker, der oplever det og dem, der er tæt på dem, men er også et puslespil for europæiske sundhedssystemer og arbejdsmarkeder. Depression er almindelig, med en ud af syv mennesker, der sandsynligvis vil opleve det, og medfører betydelige personlige, samfundsmæssige og økonomiske omkostninger. Arbejdsrelaterede depressionsomkostninger på tværs af EU's medlemsstater udgjorde næsten 620 mia. EUR i 2012, inklusive medarbejderfravær og tabt økonomisk produktion. For at opbygge stærke, retfærdige økonomier og modstandsdygtige arbejdspladser er der et presserende behov for handling mod mental sundhed på arbejdspladsen.

Depression er et af de mest almindelige psykiske sundhedsproblemer i Europa og på verdensplan og tegner sig for op til 50 % af langvarige tilfælde af sygefravær og handicap. Op mod 70 % af personer med depression søger ikke hjælp og støtte og mindre end halvdelen modtager behandling. Derfor er EUMH Alliancen glad for at se, at Verdenssundhedsorganisationen anerkender depression som et stort folkesundhedsproblem.

At tackle depression på arbejdspladsen betyder at forebygge psykosociale risici på arbejdspladsen, fremme modstandskraft og velvære, muliggøre tidlig opdagelse af dårligt mentalt helbred, støtte rehabilitering af arbejdere, der står over for psykisk dårligt helbred, og reducere stigmatisering.

Der er en vigtig rolle for alle på arbejdspladsen. Ledere bør fremme en åbenhedskultur, hvor medarbejderne støttes i tider med dårligt helbred og tilbagevenden fra sygeorlov. Medarbejdere bør være opmærksomme på realiteterne omkring psykisk sygdom og ikke være drevet af fordomme. Medarbejderne skal vide, at der ligesom ved fysisk sygdom eksisterer et velfærdssikkerhedsnet, som man kan stole på. Dette er især vigtigt for arbejdstagere med dårligt stillede baggrunde, som ofte mangler værktøjer til at øge deres egen modstandskraft.

EUMH Alliancen anbefaler en række skridt til at støtte personer, der står over for psykiske problemer på arbejdspladsen og minimere indvirkningen på arbejdsmarkedet, herunder:

  • Øg organisatorisk træning og støtte til ledere til at genkende de første tegn på depression (og andre relaterede mentale helbredsproblemer) hos medarbejdere.
  • Gennemfør anti-stigma kampagner på arbejdspladsen.
  • Sikre målrettet mental sundhedsfremme på tværs af arbejdsniveauer, så mennesker med forskellig socioøkonomisk baggrund kan drage fordel af øget trivsel.
  • Etabler mekanismer, der støtter dem, der har brug for fri, før de vender tilbage til arbejdet.
  • Øg engagementet mellem arbejdsgivere, politiske beslutningstagere og fortalere for at finde løsninger, der styrker arbejderne og gavner arbejdsgiverne.