Den 11. december 2020 offentliggjorde formandskabstrioen for Portugal, Slovenien og Tyskland en Fælleserklæring om at overvinde børne- og familiefattigdom og social udstødelse. Dokumentet er medunderskrevet af ministrene fra EPSCO-rådet og repræsenterer et afgørende skridt fremad i bekæmpelsen af ​​børnefattigdom

EU-alliancen for investering i børn (EU-alliancen) glæder sig over EPSCO-ministrenes engagement og budskaberne i den fælles erklæring, som er fuldt ud i overensstemmelse med budskaberne fra EU-alliancen.

Vi glæder os især over anerkendelsen af ​​den dramatiske indvirkning, som COVID-19-pandemien har på børn, den forpligtelse, som medlemsstaterne har givet udtryk for til hurtigst muligt at prioritere kampen mod børnefattigdom og opfordringen til Europa-Kommissionen om at foreslå en omfattende og holistisk tilgang i tackling af børnefattigdom gennem den europæiske børnegaranti. Endelig hilser vi ministrenes opfordring til en stærk social dimension i Europa 2030-strategien velkommen, som Europa-Kommissionen kræver fremsat.

Læs hele Alliancens udtalelse her.