EuroHealthNet var partner i konsortiet Mental Health Policy, som organiserede den videre udvikling og implementering af 'EU Compass for Action on Mental Health and Wellbeing'. Mellem 2015-18 blev EU-kompasset videreudviklet til en revideret webbaseret mekanisme til at indsamle, udveksle og analysere information om politik og interessentaktiviteter inden for mental sundhed og velvære. I denne sammenhæng var konsortiets nøgleroller at:

  • Indsamle oplysninger om politikker, god praksis, igangværende udvikling i EU-medlemsstaterne;
  • Engagere med interessenter i hele medlemsstaterne og blandt ikke-statslige aktører, øge deres bevidsthed og søge deres støtte og godkendelse af videnskabeligt baserede konsensuspapirer gennem nationale og europæiske møder og aktiviteter; og
  • Bred udbredelse af aktiviteterne og informationen i kompasset for at nå ud til et større antal interessenter, som bør blive et operationelt værktøj for interessenter og EU

I samråd med GD Sanco og CHAFEA blev syv emner identificeret, som blev behandlet af konsortiet. Disse var:

  • Forebyggelse af depression og fremme af modstandskraft
  • Tilvejebringelse af mere tilgængelige psykiatriske tjenester
  • Udbud af samfundsbaserede mentale sundhedsydelser
  • Forebyggelse af selvmord
  • Mental sundhed på arbejdspladsen
  • Mental sundhed i skolerne
  • Opbygning af integrerede tilgange til styring

Projektet var et supplement til Joint Action for mental sundhed og velvære.

Nogle af de vigtigste ressourcer produceret af EU Compass var:

Flere ressourcer er tilgængelige her.