Den 68. session i WHO's regionale komité for Europa fandt sted fra den 17. september til den 20. september 2018. Den europæiske regions styrende organ mødtes for at diskutere og træffe kollektive aktioner om vigtige sundhedsspørgsmål, såsom lighed i sundhed og primær sundhedspleje. De beslutninger, der blev truffet på Regionsudvalgets møde, indgår i politikker, der driver en stor del af indsatsen mod forbedret sundhed i regionen.

Find mere information om Regionsudvalget 2020 her.

 

I år blev EuroHealthNet en anerkendt ikke-statslig aktør. Nedenfor er erklæringen, som EuroHealthNet afgav for at henvende sig til Regionsudvalget. Yderligere afgav vi 2 udtalelser om evnen til at betale for sundhedsydelser og om rapporterne om WHO-møderne på højt niveau om sundhedssystemer i Sitges og Tallinn. Find alle udsagn nedenfor.

MUNDTLIG ERKLÆRING OM EUR/RC68/13 ENGAGEMENT MED IKKE-STATSLIGE AKTØRER: AKREDITERING AF REGIONALE IKKE-STATSLIGE AKTØRER, DER IKKE ER I OFFICIELLE FORBINDELSER MED, HVEM DER SKAL DELTA I MØDERNE I WHO'S REGIONALE UDVALG FOR EUROPA

september, Rom

Fru formand, hr. formand, ærede ministre, ærede delegerede, kære kolleger,

På vegne af alle 19 ikke-statslige aktører takker vi den regionale komité for at have godkendt vores akkreditering i overensstemmelse med rammen for engagement med ikke-statslige aktører (FENSA). Det er med stor ære, at vi fortsat vil deltage i WHO's regionale komité for Europa, og vi vil gerne bekræfte vores forpligtelse til at arbejde sammen med alle interessenter mod vores fælles mål.

Forpligtelsen til at engagere sig med ikke-statslige aktører viser os den betydning, som WHO tillægger samarbejdet med civilsamfundet. Som repræsentanter for borgere, patienter, sundheds- og sundhedsprofessionelle, civilsamfundsorganisationer arbejder vi for det fælles bedste, og vi kan og bør spille en afgørende rolle i at nå målene for bæredygtig udvikling, Health 2020 og WHO's generelle arbejdsprogram.

Vi ser frem til vores fortsatte samarbejde og deltagelse i WHO's regionale komité for Europa.

Tak,

På vegne af de 19 akkrediterede ikke-statslige aktører

Alzheimer Europe • Association for Medical Education in Europe • Center for Health Policies and Studies (PAS Center) • Center for Regional Policy Research and Cooperation “Studiorum” • Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) • EuroHealthNet • European Association for the Study of the Lever • European Cancer Organisation • European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations • European Federation of the Associations of Diætitians • European Forum for Primary Care • European Forum of Medical Associations • European Forum of National Nursing and Jordemoder Associations • European Medical Students' Association • European Public Health Alliance • European Public Health Association • Sundhedspleje uden skade • Stående udvalg af europæiske læger • Wemos

 

På punkt 5.d: Har folk råd til at betale for sundhedsydelser? Nye beviser om finansiel beskyttelse i Europa

Vi understreger behovet for, at de europæiske medlemsstater omgående reagerer på den udstedte vejledning. Sundhedsministerierne bør bruge tilgængelige politiske instrumenter såsom den europæiske søjle for sociale rettigheder og semesteret, den årlige økonomiske og skattemæssige vejledning for de enkelte medlemsstater.

På EU-plan skal finansiel beskyttelse indarbejdes i lovgivningen om social retfærdighed og 2019-semesterprocessen.

OM PUNKT 5.E OG 5.J:  RAPPORTER OM WHO-HØJT NIVEAU-MØDER OM SUNDHEDSSYSTEMER I SITGES OG TALLINN

Vi bemærker, at ikke-smitsomme sygdomsepidemier vokser og er stærkt relateret til de vedvarende sundhedsuligheder i Europa. At tackle NCD'er kræver akut og joint action hvor sundhedssystemerne spiller en central rolle. De fleste af de faktorer, der er forbundet med NCD'er, kan stort set forebygges og kræver en stærkere sundhedsfremme og sygdomsforebyggende reaktion.

Sundhedssystemer skal engagere sig i at tackle bredere samfundsdeterminanter, især med hensyn til den sociale gradient af uligheder, ved at bruge deres viden og erfaring.

Da WHO ønsker at transformere sundhedssystemerne og ikke efterlade nogen, foreslår vi, at der udvikles en meget mere eksplicit og meningsfuld tilgang til at integrere sundhedsfremme og sociale determinanter-tilgange i hele systemet med en øget rolle i primære sundhedsydelser..

Erklæring om behovet for at inkorporere sundhedsfremme og sociale determinanter tilgange i sundhedssystemerne

Erklæring om økonomisk beskyttelse

 

Som anført i EUR/RC68/13 Engagement med ikke-statslige aktører: Akkreditering af regionale ikke-statslige aktører, der ikke er i officielle forbindelser med WHO, til at deltage i møder i WHO's regionale komité for Europa.