EuroHealthNet gav feedback på EU's strategiske fremsynsøvelse, som havde til formål at identificere strategiske områder, hvor "politik, forskning og teknologisk udvikling er mest tilbøjelig til at drive samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige ændringer". Da det var en del af en større igangværende øvelse i Den Europæiske Union, var dets mål at hjælpe med at omfokusere EU og støtte dets medlemsstaters bestræbelser på at "fremtidssikre vores politikker" for at fremme en mere effektiv reaktion på nye udfordringer og muligheder, bedre at forbinde politikker i forskellige områder, så de arbejder hen imod fælles langsigtede mål og genoptager engagementet med borgerne om Europas fremtid. EuroHealthNet glædede sig over muligheden for at give input til Kommissionens strategiske tænkning ved at reagere på køreplanen om emnet. For at foregribe en alvorlig økonomisk og social recession forårsaget af COVID-19-pandemien, slog EuroHealthNet til lyd for en fremtrædende rolle for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og mindskelse af sundhedsuligheder i EU's reaktion.