Europæiske netværks svar på arbejdsdokumentet fra personalet, der gør status over implementeringen af ​​2013-anbefalingen om "Investering i børn: bryde kredsløbet af ulemper"

Analyse af Europa-Kommissionens personale arbejdsdokument at gøre status over implementeringen af Anbefaling om 'Investering i børn: bryde cyklussen af ​​ulemper',1 mange af partnerorganisationerne i EU-alliancen for investering i børn er glade for at se, at dokumentet anerkender den afgørende rolle, som civilsamfundet og især EU-alliancen spiller som nøgleinteressenter.

Dokumentet giver et ærligt overblik over den aktuelle implementeringsstatus for henstillingen på EU- og medlemsstatsniveau. Det gentager budskabet om, at investering i børn ikke kun er et etisk krav, men også omkostningseffektivt for samfundet som helhed. Vi anbefaler, at dokumentet afspejler den holistiske tilgang med tre søjler i henstillingen og nævner den specifikke situation for særligt udsatte grupper af børn (enlige forsørgere og store familier, romabørn, børn med handicap, børn i alternativ pleje, hjemløse børn, børn i migration). Vi deler også Kommissionens overbevisning om, at EU-finansiering – også i den finansielle ramme efter 2020 – er afgørende for gennemførelsen af ​​henstillingen. Vi beklager dog, at dokumentet ikke indeholder en køreplan for implementeringen af ​​anbefalingen. Vi mener, at etablering af en synlig kommunikerbar plan med specifikke mål og vigtige milepæle ville have været et yderst nyttigt værktøj.

Personalets arbejdsdokument anerkender den væsentlige rolle, som det europæiske semester spiller i overvågningen af ​​nationale børne- og familiepolitikker, men vi er overbevist om, at der er behov for yderligere handling for at sikre, at børns rettigheder og familiestøtte er kernen i semesterets cyklus.

Pakken, som Europa-Kommissionen lancerede den 26. april, opfordrer Europa til at genoprette balancen mellem sine sociale og økonomiske prioriteter. Vi glæder os over henvisningen til børnefattigdom inden for den europæiske søjle for sociale rettigheder, men vi er bekymrede over, at det stadig er uklart, hvordan det vil bidrage til implementeringen af ​​henstillingen om investering i børn, især da sidstnævnte er rettet til alle EU-medlemsstater. og ikke kun til eurolandene. Desuden mener vi, at indikatorerne i den nye sociale resultattavle bør tilpasses for at overvåge fremskridt med implementeringen af ​​henstillingen.

Selvom vi ville have forventet, at dokumentet indeholdt et mere fremadskuende perspektiv, vurderer vi personalearbejdsdokumentet som et godt udgangspunkt for at udvikle yderligere tiltag, der skal træffes, både på nationalt plan og EU-plan, og for at fremme implementeringen af ​​henstillingen . Vores europæiske netværk og vores nationale medlemmer ser frem til at arbejde sammen med EU-institutionerne og de nationale myndigheder for at fremme denne specifikke dagsorden.

NOTER TIL REDAKTØRERNE:

EU-alliancen for investering i børn har siden 2014 slået til lyd for en flerdimensionel, rettighedsbaseret tilgang til at tackle børnefattigdom og fremme børns trivsel.

Denne erklæring blev godkendt af følgende partnerorganisationer i EU-alliancen for investering i børn: Caritas Europa, COFACE Families Europe, Don Bosco International, European Anti-Poverty Network (EAPN), EASPD European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) ), Eurochild, Eurodiaconia, EuroHealthNet, European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA), European Parents' Association (EPA), Mental Health Europe, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Red Barnet, SOS Children's Villages International.

1 Anbefalingen om "Investering i børn: at bryde cyklussen af ​​ulemper" blev vedtaget af Europa-Kommissionen i februar 2013.