Allerede før pandemien voksede omkring 1 ud af 4 børn op i risiko for fattigdom og social udstødelse i hele Den Europæiske Union (EU). EU-institutionerne har allerede taget betydelige skridt i retning af at tackle dette spørgsmål, især gennem den nyligt offentliggjorte EU-strategi om barnets rettigheder, handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder og Europa-Kommissionens forslag til Rådets henstilling om oprettelse af børnegarantien.

I et manifest offentliggjort i dag, Europa-Parlamentet, den tværgående gruppe om børns rettigheder og EU Alliance for Investering i Børn opfordrer nu Rådet for EU og dets medlemsstater til at være ambitiøse i implementeringen af ​​den europæiske søjle for sociale rettigheder, at vedtage Børnegarantirådets henstilling som et prioriteret spørgsmål og sikre, at Børnegarantien begynder at blive implementeret seks måneder efter vedtagelsen af ​​henstillingen.

Dette manifest opfordrer EU-medlemsstaterne til at:

  • Udvikle omfattende handlingsplaner for børnegaranti, som regelmæssigt vil blive revideret.
  • Sæt ambitiøse nationale mål for at halvere børnefattigdom inden 2030 og sikre, at alle børn tælles med.
  • Sikre meningsfuld deltagelse af børn, af relevante multisektorielle interessenter – såsom lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer – samt af forældre og omsorgspersoner i udformningen, implementeringen, overvågningen og evalueringen af ​​Børnegarantirådets anbefaling.
  • Sørg for, at børnegarantien indgår korrekt i processen med det europæiske semester og de landespecifikke anbefalinger.
  • Sikre en mere omfattende tilgang til de ydelser, der ydes under børnegarantien inden for områderne ernæring og fritidsaktiviteter.
  • Sikre sammenhæng og komplementaritet mellem børnegarantien og EU-strategien for barnets rettigheder

Læs manifestet her.