COVID-19-udbruddet viser os behovet for at investere i sundhedsfremme, styrke vores sundhedssystemers beredskab, lydhørhed og modstandsdygtighed og sikre grænseoverskridende samarbejde på tværs af Europa. Solidaritet og retfærdighed er nøglen til at klare denne store verdenssundhedskrise. Samhørighedspolitikken som et af hovedinstrumenterne til at nå EU-traktatens mål om økonomisk, social og territorial samhørighed, giver regioner og byer mulighed for at allokere ressourcer til morgendagens sundheds- og sociale systemer.

 

Dagsorden (9:30-11:00)

  • Velkommen!
  • Hovedtale
  • Paneldebat (Caroline Costongs taler)
  • Afsluttende bemærkninger

 

Denne online workshop fandt sted som en del af Europæisk uge for regioner og byer.

Find en optagelse af workshoppen her.