GRADIENT Projektet havde til formål at identificere tiltag, der kunne udjævne socioøkonomiske gradienter i sundhed blandt børn og unge i EU. Hovedformålene var at udvikle en konsensusbaseret europæisk ramme for at overvåge og evaluere folkesundhedspolitikker, for at vurdere, om og hvorfor børn og familier fra forskellige socioøkonomiske grupper reagerer og handler forskelligt på offentlige politiske indgreb, for at foretage en gennemgang af beskyttelsesfaktorer for sundheden for børn og unge og deres familier med fokus på social kapital og at analysere forskellige velfærdsregimer og generelle politikker i forskellige EU-lande og sammenligne virkningen for familier og børn.

Resultater og resultater af projektet blev formuleret i politiske anbefalinger og formidlet på EU-, nationalt og regionalt niveau.

Ressourcer

Andre EuroHealthNet-projekter

Besøg vores projektside for at læse mere om projekter, som EuroHealthNet er involveret i.