Der er fortsat store forskelle i sundhedsresultater mellem grupper af mennesker og mellem lande i Europa. For at imødegå disse uligheder og forbedre sundhed for alle er vi nødt til at flytte Europas fortælling om finanspolitik og socialpolitik til en, hvor spørgsmål behandles holistisk; hvor udgifter til social- og sundhedsbeskyttelse og trivsel forstås som en investering; hvor politikkens indbyrdes forbundne karakter anerkendes og værdsættes og hvor social bæredygtighed er en grundsten. Det giver økonomisk mening, da allerede en reduktion på 50% i huller i forventet levetid ville give monetære fordele til lande på 0.3 - 4.3% af BNP.

At reducere sociale og sundhedsmæssige uligheder er muligt, repræsenterer en god investering og har stærk offentlig opbakning. EU og dets medlemsstater har redskaberne til at handle. Forbedringer er opnåelige.

Læs faktaarket om sundhedsuligheder her.

Faktaarket blev oversat til græsk af vores medlem Prolepsis.