EU Alliance for Investing in Children, som EuroHealthNet er en del af, har udsendt en erklæring med anbefalinger til ESF+ og Common Provision Regulations

Fattigdom har en alvorlig indvirkning på børns sundhed og deres evne til at udvikle deres talenter og evner, til at etablere relationer og til at lære. Fattigdom føres videre fra generation til generation og undergraver alvorligt den sociale sammenhængskraft og deltagelse i samfundet. Hvis medlemsstater og EU-institutioner ønsker at opfylde deres "forpligtelse til at arbejde hen imod et socialt Europa” som erklæret i den fælles proklamation af den europæiske søjle for sociale rettigheder, skal medlemsstaterne starte med at reducere fattigdommen og investere i børn og familier i sårbare situationer.