IMMUNION ("Forbedring af immuniseringssamarbejdet i den europæiske UNION") er et 2-årigt projekt (2021-2023) finansieret af Den Europæiske Unions sundhedsprogram. Ledet af EuroHealthNet samler projektet medlemmer af Coalition for Vaccination (etableret af EU i 2019) samt partnere på tværs af EU med det ultimative mål at øge vaccinetilliden og -optagelsen. Bygger på erfaringer fra vaccinationsindsatsen på nationalt, regionalt og globalt plan, IMMUNION vil tilføre værdi til eksisterende EU-initiativer og nationale initiativer, især Koalitionen for Vaccination, ved at øge interessentsamarbejdet for at løse spørgsmål om adgang til nøjagtige oplysninger om vaccination. Dette vil primært blive opnået gennem strategier fokuseret på kommunikation og træning målrettet sundhedsprofessionelle og offentligheden.

Partnere omfatter de tre co-chairs for Coalition for Vaccination: CPME (den Stående Komité af Europæiske Læger), EFN (European Federation of Nursing Associations), PGEU (Den Europæiske Unions Pharmacists Group) samt en tænketank deltager i Coalition for Vaccination (Vienna Vaccine Safety Initiative). Tre EuroHealthNet-medlemmer/observatører vil deltage i projektet: det lettiske center for sygdomsforebyggelse og -kontrol (SPKC), det italienske nationale sundhedsinstitut (ISS) og Institut for forebyggende medicin, miljø og arbejdsmiljø (PROLEPSIS, Grækenland). Konsortiet omfatter også et universitet (Universitetet i Antwerpen) og to medie- og kommunikationsfirmaer (EURACTIV Polen og Europa Media (Ungarn)).

Aktiviteterne er fordelt på seks komplementære og sammenhængende arbejdspakker, som er sat sammen af ​​fokus på effektiv kommunikation – både inden for sundhedssektoren og til bredere grupper i samfundet. Aktiviteterne omfatter udvikling af en dedikeret Coalition for Vaccination hjemmeside med integration til det planlagte SEKI (Strengthening Knowledge and Education in Immunisation) Platform, en Training-of-Trainer Workshop om vaccinekommunikation for sundhedsprofessionelle, udvikling af nationale værktøjskasser for vaccinationskommunikation bedste praksis i fire lande, forbedring af medieforbindelser med sundhedsprofessionelle og forbedring af synligheden af ​​Coalition for Vaccination. Forventede resultater omfatter øget bevidsthed og brug af valideret undervisningsvaccinekommunikationsmateriale, øget evne for sundhedsprofessionelle og studerende til at kommunikere om vacciner, forbedret medierapportering om vaccination og forbedret overordnet lighed i vaccination for befolkninger med lavere vaccinedækning.

IMMUNION starter officielt den 1. april 2021, med Kick-off-mødet, der afholdes virtuelt den 13. og 15. april. Kick-off-mødet vil samle alle projektpartnere, embedsmænd fra EU-Kommissionen og medlemmer af projektets Scientific Advisory Board, der repræsenterer eksperter i sundhed, vacciner, kommunikation og sundhedslighed.

Interesseret i Immunion? Tilmeld dig mailinglisten.