Dette brev er skrevet af EU Alliance for Investing in Children.

Prioritering af bekæmpelse af børnefattigdom i Europa-Parlamentets beslutning om genopretningspakken og EU FFR 2021-2027

Kære præsident Sassoli,

Kære medlemmer af Europa-Parlamentet,

Vi skriver til dig på vegne af EU Alliance for Investering i Børn at bede om jeres støtte til at sikre, at der er tilstrækkelige EU-budgettildelinger til bekæmpelse af børnefattigdom.

I dag vokser 1 ud af 4 børn i EU op med risiko for fattigdom og social udstødelse. COVID-19-pandemien og de socioøkonomiske konsekvenser, den allerede har forårsaget og sat i gang, forventes bekymrende at eskalere dette tal eksponentielt, hvilket yderligere påvirker sundhed og velvære og levevilkårene for millioner af mennesker i Europa.

I løbet af det sidste år har Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen prioriteret bekæmpelse af børnefattigdom i deres forslag til Den Europæiske Socialfond Plus opfordrer alle EU-medlemsstater til at investere 5 % af ESF+-ressourcerne under delt forvaltning for at gennemføre foranstaltninger, der reducerer børnefattigdom.

Vi er dybt skuffede over, at EU-lederne trods Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens forslag ikke har øremærket ressourcer til bekæmpelse af børnefattigdom under Det Europæiske Råds konklusioner om EU's genopretningspakke og EU's budget for EU-finansieringsperioden 2021-2027 .

Dette er et historisk øjeblik for at forkæmpe børns rettigheder i EU og sikre, at EU's næste generation vokser op i inkluderende sunde, retfærdige og velstående samfund.

Vi opfordrer dig derfor til at:

  • Støt mandatet vedtaget af Europa-Parlamentet i april 2019 om Den Europæiske Socialfond Plus, især med hensyn til kravet om, at hver medlemsstat investerer mindst 5 % af ESF+-ressourcerne under delt forvaltning for at bekæmpe børnefattigdom. 
  • Medtag i Europa-Parlamentets beslutning om Det Europæiske Råds konklusioner af 21. juli 2020 behovet for at investere i børn, for at øge beskyttelsen af ​​personer i udsatte situationer og for at udrydde fattigdom og især børnefattigdom via den europæiske børnegaranti.

Med venlig hilsen

EU-alliancen for investering i børn,

 


EU-alliancen for investering i børn har siden 2014 slået til lyd for en flerdimensionel, rettighedsbaseret tilgang til at tackle børnefattigdom og fremme børns trivsel. EU-alliancen består af 22 civilsamfundsorganisationer og Unicef, der alle arbejder med spørgsmålet om børn. fattigdomsbekæmpelse og social inklusion. http://www.alliance4investinginchildren.eu/

Europa-Parlamentet tog i sit forslag om Den Europæiske Socialfond Plus (fremefter ESF+) et kritisk skridt ved at foreslå, at ESF skulle forhøjes med 5,9 milliarder EUR og "tildeles til foranstaltninger, der falder ind under den europæiske børnegaranti som omhandlet i artikel 10a",. Europa-Parlamentet foreslog også, at EU "Medlemsstaterne skal allokere mindst 5 % af deres ESF+-ressourcer under delt forvaltning til målrettede aktioner, der sigter på at implementere den europæiske børnegaranti, for at bidrage til børns lige adgang til gratis sundhedspleje, gratis uddannelse, gratis børnepasning, anstændig bolig og tilstrækkelig ernæring.” .

I maj 2020 opdaterede Europa-Kommissionen sit forslag om ESF+ som et svar på de sociale og økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien.

Europa-Kommissionen anerkendte vigtigheden af ​​at investere i børn og overtog Europa-Parlamentets ESF+-forslag om at tackle børnefattigdom. Europa-Kommissionen foreslog, at "EU Medlemsstaterne tildeler mindst 5 % af ESF+-ressourcerne under delt forvaltning til at støtte aktiviteter, der bekæmper børnefattigdom i overensstemmelse med de specifikke mål for ESF+, som giver mulighed for programmering af ressourcer til aktioner, der direkte støtter børn med hensyn til tidlig børnepasning, uddannelse, sundhedspleje, anstændigt bolig og tilstrækkelig ernæring”.