EuroHealthNet var en samarbejdspartner i Mental Health and Wellbeing EU Joint Action. Dette 3-årige initiativ havde til formål at opbygge en ramme for handling inden for mental sundhedspolitik på europæisk plan og byggede på tidligere arbejde udviklet under den europæiske pagt for mental sundhed og velvære.

Med involvering af 50 partnere, der repræsenterer 27 EU-medlemsstater og associerede lande og 12 europæiske organisationer, Joint Action fokuseret på fremme af mental sundhed på arbejdspladsen og i skoler, udvikling af tiltag mod depression og selvmord og implementering af e-sundhedstilgange, udvikling af samfundsbaseret og socialt inkluderende mental sundhedspleje for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og fremme af integrationen af mental sundhed i alle politikker.

Joint Action blev koordineret af Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Det sluttede i januar 2016.

For mere information om Mental Health and Wellbeing EU Joint Actionklik her.