Find denne landeudvekslingsbesøgsrapport link.

 

Dette landeudvekslingsbesøg i Athen, Grækenland, den 12.-13. december var vært for EuroHealthNet i samarbejde med Instituttet for Forebyggende Medicin Environmental and Occupational Health (PROLEPSIS), under emnet "Migrant and Refugee Health".Under dette landeudvekslingsbesøg , havde delegerede fra Grækenland, Portugal, Slovenien, Sverige og Holland mulighed for at udforske igangværende initiativer for at imødekomme sundhedsbehovene hos migranter og flygtninge og til at træne sundhedspersonale. De diskuterede også lokale og regionale sundhedstjenesters rolle i sundhedsfremme og -forebyggelse og samfundsintegration og EU's tilgang til at tackle migranters og flygtninges sundhedsbehov. Præsentationer og fuld dokumentation er tilgængelig i medlemssektionen på hjemmesiden.EuroHealthNet-studiebesøg støttes af Europa-Kommissionen gennem programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI 2014-2020). 

 

Om EuroHealthNet landeudvekslingsbesøg

EuroHealthNet-landeudvekslingsbesøg er arrangementer, der kun er for medlemmer, og som er åbne for seniordelegerede. Målet er todelt, nemlig (1) at udveksle god praksis og politikker om udvalgte kernetemaer og fremvise medlemmers arbejde for et udvalg af senior europæiske kolleger og samtidig (2) diskutere, hvordan relaterede EU-politiske processer kan støtte ligestilling på nationalt, regionalt og lokalt plan.