Kære ærede ministre og kommissærer,

12th marts 2021

EuroHealthNet har med interesse noteret sig de offentliggjorte respektive dagsordener for de uformelle videokonferencemøder i EPSCO-konfigurationerne, for beskæftigelses- og socialpolitik, der skal afholdes den 15. marts og for sundhed den følgende dag. Vi glæder os over det betydelige antal vigtige nylige initiativer, der overvejes som vi bidrager til, især:

  • Tid til at levere: Implementering af handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder;
  • beskæftigelses- og socialpolitikker i semesteret i forbindelse med genopretnings- og modstandsdygtighedsplaner;
  • europæisk platform til bekæmpelse af hjemløshed;
  • Grønbog om aldring og Rådets konklusioner om mainstreaming af aldring;
  • Strategi for rettigheder for mennesker med handicap;
  • Debat om ligestilling, ikke-forskelsbehandling og mangfoldighed i EU;
  • Europas plan for at slå kræft.

Vi noterer os denne udvikling i forbindelse med dagsordenspunkterne om beskæftigelse og sociale politikker i semesteret i forbindelse med RRP'er, plus udvekslingen af ​​synspunkter om COVID-19 – vejen frem, såvel som den europæiske sundhedsunionspakke. Vi gentager vores fortsatte bidrag til at komme sig fra pandemien og sikre sundhedslighed, som vi tidligere har kommunikeret med dig om: At komme sig over COVID-19-pandemien og sikre lighed i sundhed – Det europæiske semesters rolle.

Du vil være klar over, at sådanne rapporter og andre beviser er klare alle de ovennævnte dagsordenspunkter har betydelige virkninger som nøgledeterminanter for sundhed og velvære – og omvendt, at forbedring af sundhed og lighed beviseligt er afgørende faktorer for social og økonomisk samhørighed.

Vi byder derfor velkommen formandskabets initiativ til det sociale topmøde i Porto i maj og Europa-Kommissionens offentliggørelse af handlingsplanen for gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder. Vi er dog skuffede over, at planen ikke er mere omfattende og veldefineret med hensyn til folkesundhedsaspekter, især princip 16: Alle har ret til rettidig adgang til overkommelig, forebyggende og helbredende sundhedspleje af god kvalitet. Vi beder om din indsats for at styrke og adressere dette.

Vi havde håbet på dette stadium at en større definition, en mere omfattende køreplan og mere vidtrækkende foranstaltninger vedrørende gennemførelsen af ​​disse grundlæggende rettigheder kunne have været fremført, ikke mindst i betragtning af overvældende offentlig efterspørgsel i hele EU . Alvoren af ​​COVID-19 kunne have været undgået gennem en stærk forebyggende indsats mod underliggende kroniske sygdomme såsom fedme, diabetes og hjerte-kar-sygdomme, som også rammer uforholdsmæssigt dårligt stillede befolkningsgrupper. En mere detaljeret køreplan med mål og indikatorer ville give en sådan vejledning på dette afgørende stadium for styringen af ​​RRF og semesteret og bidrage til at sikre effektiv og effektiv brug af alle tilgængelige ressourcer.

EuroHealthNet står fortsat klar til at hjælpe med at bringe dette videre. Vores ansvarlige offentlige sundhedsagenturer i medlemsstaterne deler bedste praksis og læring via f.eks.

  • En ny online portal fuld af politik- og praksislinks om initiativer, der tager fat på sundhedsuligheder;
  • Analyse og ideer omfattet af vores egen Fremsyn Strategisk øvelse, der identificerer prioriteter omkring håndtering af uligheder, forebyggelse af kroniske sygdomme og fremme af psykosocial velvære;
  • En innovativ finansiering E-guide stimulere nye virkningsfulde tilgange til at maksimere ressourcerne.

Vi er dog nødt til at gentage at de små – i gennemsnit under 3 % – andele af ressourcer i alle sundhedssystemer, der er allokeret til at forebygge sygdomme og fremme sundhed, er et presserende behov for at blive væsentligt forbedret for at bidrage til at nå målene for "det sociale Europa" og målene for bæredygtig udvikling. Vi håber, at det nye EU4Health-program, som fastslår, at 20 % af dets budget skal finansiere foranstaltninger til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, også inspirerer til, at nationale og regionale systembudgetter udvikler sig til lignende proportioner.

EU's dagsorden for færdigheder kan hjælpe med at opbygge effektiv kapacitet til forebyggende indsats i ethvert samfund, som vi konkluderede på vores Årligt politikseminar 2020 om færdigheder til sundhed.

Vi beder om jeres hjælp og lederskab til at opnå det retfærdigt og overalt i Europa. Vi inviterer dig til at give os et par korte minutter til at se vores nyproducerede korte videoer om dine dagsordensproblemer:

Sundheds- og omsorgssystemer bygget til fremtiden | EuroHealthNet

Køn, sundhed og uligheder før og efter pandemien: Hvor går vi herfra | EuroHealthNet

 

Vi håber, at dette vil hjælpe jeres overvejelser på rådsmøderne, og at jeres beslutninger vil hjælpe os med at levere vores del for at overvinde de alvorlige udfordringer, I tager op i jeres dagsordener. Tøv ikke med at kontakte mig – og vores nationale partnere – for yderligere information eller samarbejde.

Med venlig hilsen

 

Caroline Costongs, direktør, på vegne af EuroHealthNet Partnership