Den østrigske Health Promotion Foundation (FGOe) i Wien var vært for vores landeudvekslingsbesøg. Under hele besøget udvekslede vi god praksis og erfaringer for at sikre sund kost blandt børn. Formålet var at diskutere, hvad der kan/kan gøres for at styrke det tværsektorielle samarbejde for at forbedre børns kostvaner og adressere socioøkonomiske, miljømæssige og kommercielle sundhedsdeterminanter. Ved afslutningen af ​​besøget identificerede deltagerne, hvad der skulle indgå i fremtidige sundhedsfremmestrategier for at opnå god ernæring blandt børn.

Derudover havde deltagerne mulighed for at besøge en modermælksbank på hospitalet og den sundhedsfremmende skole.

Ud over besøg på stedet omfattede dagsordenen for udvekslingsbesøget præsentationer om:

  • Den østrigske Health Promotion Foundation og dens rolle i at fremme sundheden i landet (Af FGOË og ÖBIG).
  • Fremme af sunde kostvaner blandt børn: udfordringer og muligheder for en positiv indvirkning (Af Forbundsministeriet for Arbejde, Sociale Anliggender, Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, FGOË og TBC).
  • EU's politikker og instrumenter til støtte for arbejdet med sundhedsfremme, sundhedslighed og social inklusion med fokus på sunde kostvaner (Af EuroHealthNet).
  • Vidensudveksling: Tidlige interventionsprogrammer for at sikre en sund start på livet (Af TVC og REVAN).
  • Vidensudveksling: God praksis til fremme af sund kost i skoler og blandt børn i skolealderen.
  • Hvad sundhedsfremmende professioner kan gøre for at forbedre børns kostvaner og adressere de underliggende miljømæssige, socioøkonomiske og kommercielle determinanter for sundhed.

Rapporten fra landeudvekslingsbesøget er tilgængelig her.