EuroHealthNet, det europæiske partnerskab for sundhed, lighed og velvære, bidrager til den 67. session i WHO's regionale komité for Europa, der finder sted i denne uge i Budapest, Ungarn. Mere information om WHO's regionale udvalgs 67. session er tilgængelig her.

 

Her hilser EuroHealthNet WHO's køreplan til implementering af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling velkommen og opfordrer WHO og sundhedsministerier til et stærkere samarbejde med ikke-sundhedsaktører om de underliggende årsager til dårligt helbred. Denne handling skal adressere alle sundhedsdeterminanter, herunder kommerciel, og involvere samarbejde på tværs af interesser og fremme synergier.  

A skriftlig erklæring og to mundtlige udtalelser er stillet til rådighed for mødet.

Nutidens samfund er både uholdbart og uretfærdigt. Ændringer i vores levemønstre er nødvendige for at afbøde skader på økosystemer, forurening og udtømning af naturressourcer. Nuværende forhold øger sundhedsulighederne; de negative virkninger af vores livsstil kan ses i de stigende niveauer af kroniske sygdomme. Implementering af 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling er ikke kun afgørende for vores overlevelse, men er også en mulighed for at bygge en mere lige europæisk region og inspirere resten af ​​verden.

LEDELSE OG SAMARBEJDE

For at nå SDG'erne skal der ske et afgørende skifte i regeringen for at arbejde hen imod mere almindeligt definerede prioriteter, herunder økonomiske. Samarbejde på tværs af interesser bør styrkes og synergier plejes. For eksempel kan der gøres meget for at implementere den cirkulære økonomi på måder, der skaber positive sundhedseffekter, mens effektive politikker og reguleringer fortsat er nødvendige for at ændre de usunde og uholdbare tilgange, som nogle industrier bruger til at producere og promovere deres produkter.

For at opnå fremskridt er ledelse afgørende. WHO har en stor mulighed for aktivt at tilskynde til større samarbejde på tværs af sektorer og aktører for at nå Sustainable Development Goals (SDG'erne).

MOBILISERENDE RESSOURCER

Erfaringen inden for den offentlige sundhedssektor med at arbejde med mennesker, især de mest sårbare, og med at engagere og bemyndige dem til at træffe sundere valg for sig selv og miljøet er et reelt aktiv for bestræbelserne på at nå SDG'erne. Nationale folkesundhedsinstitutter og sundhedsfremmende organisationer spiller også en afgørende rolle i at lette tværsektorielt arbejde. Deres bestræbelser på at forbedre sundhedskompetencer kan udvides til at forbedre forståelsen af ​​bæredygtighed. Men nogle institutter og organisationer fusionerer, mens andre lider under reducerede midler eller forsvinder. Folkesundhedsinstitutter og arbejdsstyrker til sundhedsfremme skal anerkendes for, og selv fremhæve og hævde, den væsentlige rolle, de spiller i at nå SDG-målene.

AT OPNÅ SUNDHED OG BÆREDYGTIGHED SAMMEN

Gennem ARV initiativEuroHealthNet bidrager til ved at lede arbejdet med politikker og handlinger, der tilskynder til sunde og bæredygtige måder at leve på (grønt område og bolig), at flytte (aktiv rejse) og forbruge (mad). INHERIT har for nylig udgivet en oversigtsrapport om sammenhængen mellem adfærd, sundhed og lighed og en database med over 80 lovende praksisser.

NB:

EuroHealthNet er et non-profit partnerskab af offentlige organer, der arbejder fra lokalt til regionalt, nationalt og internationalt niveau i hele Europa. Vores mission er at hjælpe med at opbygge sundere samfund og tackle sundhedsuligheder inden for og mellem europæiske stater. www.eurohealthnet.eu

Arve er et forskningsprojekt, der har til formål at tilskynde os til at ændre vores nuværende livsstil, karakteriseret ved en 'tage, lave, forbruge, afhænde' vækstmodeller, at formulere scenarier for en mere bæredygtig fremtid og at designe, implementere og teste tværsektorielle initiativer for at opnå den ønskede forandring.  www.inherit.eu. Et værksted Fortæl os: hvordan kan vi opnå en sundere og mere bæredygtig livsstil i Europa i 2040? Afholdes den 26/09/17 i Bruxelles.

WHO Regionalkomité for Europa er WHO's besluttende organ i den europæiske region. Det består af repræsentanter for hver medlemsstat i regionen og mødes i 4 dage i september hvert år. www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe

FN's 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling er den internationale strategi for at afslutte alle former for fattigdom, bekæmpe uligheder og tackle klimaforandringerne, samtidig med at det sikres, at ingen bliver efterladt. www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

PRESSEKONTAKT:

Alexandra Latham, kommunikationskoordinator

a.latham@eurohealthnet.eu  / + 32 2 235 03 28