Sundhedsministre og højtstående repræsentanter fra de 53 medlemsstater i WHO's europæiske region samt partnerorganisationer og civilsamfundet vil deltage i 68. møde i WHO's regionale komité for Europa i Rom, Italien.

EuroHealthNet præsenterer to udtalelser. Den fulde tekst kan findes nedenfor.

På punkt 5.d: 'Har folk råd til at betale for sundhedspleje? Nye beviser om finansiel beskyttelse i Europa'

Vi understreger behovet for, at de europæiske medlemsstater omgående reagerer på den udstedte vejledning. Sundhedsministerierne bør bruge tilgængelige politiske instrumenter såsom den europæiske søjle for sociale rettigheder og semesteret, den årlige økonomiske og skattemæssige vejledning for de enkelte medlemsstater.

På EU-plan skal finansiel beskyttelse indarbejdes i lovgivningen om social retfærdighed og 2019-semesterprocessen.

På punkt 5.e og 5.j,  Rapporter om WHO-møderne på højt niveau om sundhedssystemer i Sitges og Tallinn

Vi bemærker, at ikke-smitsomme sygdomsepidemier vokser og er stærkt relateret til de vedvarende sundhedsuligheder i Europa. At tackle NCD'er kræver akut og joint action hvor sundhedssystemerne spiller en central rolle. De fleste af de faktorer, der er forbundet med NCD'er, kan stort set forebygges og kræver en stærkere sundhedsfremme og sygdomsforebyggende reaktion.

Sundhedssystemer skal engagere sig i at tackle bredere samfundsdeterminanter, især med hensyn til den sociale gradient af uligheder, ved at bruge deres viden og erfaring.

Da WHO ønsker at transformere sundhedssystemerne og ikke efterlade nogen, foreslår vi, at der udvikles en meget mere eksplicit og meningsfuld tilgang til at integrere sundhedsfremme og sociale determinanter-tilgange i hele systemet med en øget rolle i primære sundhedsydelser..