Der er en sammenhæng mellem godt helbred, økonomisk udvikling og social samhørighed.
Vores sundhed former samfund, og samfund former vores sundhed.
De sociale, politiske og kommercielle faktorer, der bestemmer vores sundhed, strækker sig ud over nationale grænser.
Vi har brug for et samlet europæisk svar.

Denne video, lanceret i dag, forklarer behovet for europæisk handling for at hjælpe alle med at opnå deres højest opnåelige sundhedsstandard.

EU's rolle for sundhed og social lighed bør videreudvikles for at støtte et stærkere og mere retfærdigt Europa.

EU's rolle for sundhed og social lighed bør videreudvikles for at støtte et stærkere og mere retfærdigt Europa. Der er behov for en fælles strategisk vision baseret på EU-traktatens mål om velfærd og samhørighed, der viderefører principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder og målene for bæredygtig udvikling.

Videoen giver genlyd EuroHealthNets seneste erklæring om prioriteter for den næste flerårige finansielle ramme efter 2020 og falder sammen med dagens EPSCO Rådet for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugeranliggender (EPSCO) møde.