Den 27. april 2018 var EU-alliancen for investering i børn vært for et sidearrangement ved den årlige konvention for inklusiv vækst, der omhandlede "EU-merværdien ved at investere i børn og unge i sårbare situationer". Dette blev arrangeret af Don Bosco International, Eurochild, EuroHealthNet og Save the Children International. Arrangementet havde til formål at dele god praksis for at uddybe effektive måder at implementere den europæiske søjle for sociale rettigheder (EPSR); dette var forudset med to konkrete projekter komplimenteret af vigtige forskningsresultater om fordelene ved at investere i børn.

Diskussioner:

Med udgangspunkt i den konkrete praksis og forskningsresultaterne, hvor empowerment, deltagelse, adgang til overkommelige kvalitetstjenester og prioritering af ressourcer var nøglekomponenter, blev deltagerne bedt om at foreslå, hvordan den europæiske søjle for sociale rettigheder effektivt kunne implementeres for at forbedre investeringer i børn. Dette blev diskuteret i tre parallelle diskussioner:

  • Hvad er erfaringerne fra et styrkende miljø, dets indvirkning på børns udvikling og på deres bidrag til samfundet? Hvordan kan vi bedre integrere en sådan rettighedsbaseret tilgang i vores politiske beslutningstagning på forskellige niveauer?
  • Hvilke strategier bør indføres på forskellige niveauer for at fremme social inklusion af alle børn, hvilket giver de bedst mulige resultater for børn, og især børn i sårbare situationer, gennem implementeringen af ​​EPSR og som forudset i SDG'erne?
  • Hvordan kan den næste flerårige finansielle ramme (FFR), dvs. EU-budgettet, omfatte ressourcer til at nå disse børn og unge?

Nøglebeskeder:

Investering i børn og unge i udsatte situationer kræver:

  • Den energiske og holistiske implementering af 2030-dagsordenen, den europæiske søjle for sociale rettigheder og anbefalingen om investering i børn.
  • Anvendelse af en livscyklustilgang til sociale investeringer og social beskyttelse.
  • Vedtagelse af nationale fattigdomsbekæmpelsesstrategier og handlingsplaner med stærk støtte fra EU-plan.

Dette kan realiseres gennem en ambitiøs FFR efter 2020, som har som klar og synlig prioritet at reducere social udstødelse og fattigdom blandt børn.

Finde begivenhedsrapporten her.