EuroHealthNet og andre medlemmer af EU-alliancen for investering i børn har opfordret EU-institutionerne og dets medlemsstater til at investere i børn og udvikle en fremtidig MFF, der arbejder for at udrydde børnefattigdom og fremmer den sociale inklusion af alle børn i Europa.

Den fælles erklæring forklarer:

»Europas fremtid afhænger af investering i børn, især i børn og familier i udsatte situationer. EU og dets medlemsstater er nødt til at handle hurtigt for at beskytte omkring 25 millioner børn, der skønnes at leve i eller i risiko for fattigdom eller social udstødelse.

At vokse op i fattigdom kan påvirke børns muligheder negativt resten af ​​livet med vidtrækkende konsekvenser – for eksempel for deres fremtidige uddannelse, sundhed, deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundet. At handle tidligt i forhold til børnefattigdom og investere i førskoleundervisning og -pleje er ikke kun et moralsk krav, det er også en omkostningseffektiv foranstaltning.'