VulnerABLE blev implementeret mellem 2015 og 2017 og havde til formål at udforske måder at forbedre sundheden for mennesker, der lever i sårbare og isolerede situationer i hele Europa. Dets fokus var på ni specifikke sårbare og isolerede befolkningsgrupper, nemlig børn og familier fra dårligt stillede baggrunde, dem, der bor i landdistrikter/isolerede områder, med fysiske handicap eller dårligt mentalt helbred, langtidsledige, inaktive, dem fra lavere indkomstgrupper, ældre, ofre for vold i hjemmet og partnervold, hjemløse og fanger.

De vigtigste resultater af dette projekt var:

Yderligere oplysninger kan fås link..

Andre EuroHealthNet-projekter

Besøg vores projektside for at læse mere om projekter, som EuroHealthNet er involveret i.