EUMHA logo

På Verdensdagen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (SafeDay), den EUMH Alliance fremhæver, at sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen ikke bør begrænses til fysisk sundhed. Det EU-rammedirektiv om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (OSH)sikrer arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle aspekter i forbindelse med arbejde, men dette forstås ofte som fysisk sikkerhed og sundhed. Fysisk og mental sundhed er lige så vigtig og bør være en integreret del af arbejdsmiljøstrategier i Europa. Den mentale sundhed for alle arbejdere - især for den unge befolkning - betyder noget i arbejdsmiljøstrategier.

Arbejdspladser er ideelle steder at fremme positiv mental sundhed og velvære; vi bruger meget af vores tid og liv på arbejdet, og passende arbejdsmiljøstrategier kan spille en afgørende rolle i at beskytte og bevare millioner af arbejderes helbred.

"Risikofaktorer på arbejdspladsen kan påvirke både den fysiske og mentale sundhed for alle arbejdere, og det er på tide, at virksomheder og organisationer tager fat på det på en mere integreret måde." siger Jan Berndsen, formand for Mental Health Europe.

Dette års SafeDay er dedikeret til unge arbejdere, som er kl højere risiko for arbejdsulykker og kan blive udsat for dårlige arbejdsforhold, der fører til udvikling af erhvervssygdomme, mens de stadig er unge eller senere i livet. I Europa i dag, stress er det næsthyppigst rapporterede arbejdsrelaterede sundhedsproblem og en realitet for mange unge arbejdere.

Psykosociale risikofaktorer for unge arbejdstagere kan blive forværret på grund af utilstrækkelige kvalifikationer og uddannelse, vedvarende midlertidig kontrakt og jobusikkerhed, manglende bevidsthed om deres rettigheder og deres arbejdsgivers pligter, manglende tillid til at sige fra, manglende anerkendelse og beskyttelse af ældre arbejdstagere kan have gavn af.

"God mental sundhed og velvære på arbejdspladsen er grundlæggende for unges livskvalitet såvel som positive økonomiske resultater for det bredere samfund. Forebyggelse og tidlige interventionsforanstaltninger er derfor afgørende og beviser et smart socialt afkast af investeringer.” understregede Caroline Costongs, direktør for EuroHealthNet.

Den Europæiske Union og dens medlemsstater har for nylig forpligtet sig til at skabe et mere retfærdigt og mere socialt Europa gennem vedtagelsen af Den europæiske søjle for sociale rettigheder (social søjle) og i lyset af Europa-Kommissionens overvejelsesproces vedr fremtiden for Europas sociale dimension. Tilsvarende mål 8.8 af Mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) om sikre og sikre arbejdsmiljøer for alle arbejdstagere, og mål 3.4 om fremme af mental sundhed og velvære lægger grundlaget for at integrere forebyggelse af mental sundhed og tidlig indsats i arbejdsmiljøstrategier.

EUMH-alliancen opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at overholde deres forpligtelser under SDG'erne og den sociale søjle begyndende med at sikre, at arbejdsgivere bedre implementerer arbejdsmiljørammedirektivet og på passende vis inddrager mental sundhed i arbejdsmiljøstrategier. Mental sundhedsfremme og velvære, sikre, sikre og forudsigelige arbejdsmiljøer for alle arbejdstagere, inklusive de unge, er afgørende aspekter for bedre samfund og plejende miljøer.