Financiering, transparantie,
en jaarverslagen

EuroHealthNet wordt gefinancierd door vergoedingen die worden betaald door onze leden en aangesloten leden. We zijn er trots op op een transparante, ethische en onafhankelijke manier te werken. Lees voor meer informatie over ons werk en onze financiering onze jaarverslagen of externe evaluaties.

Over Ons >> Financiering, transparantie en jaarverslagen

Financiering en transparantie

Een deel van de EU-transparantieregister sinds 2009:

De financiering van EuroHealthNet komt uit drie hoofdbronnen:

  • Lidgelden en geassocieerd lidmaatschapsgelden
  • Een kernsubsidie ​​van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
  • Medegefinancierde EU-projectsubsidies of medegefinancierde EU-projectsubsidies of ander specifiek gefinancierd werk van internationale en nationale gezondheidsinstanties (bijv. WHO Europa)

 

We proberen onze fondsen uit directe participatie te vergroten, dit stelt ons in staat om zelfbestuur te verbeteren. Er komt dus geen financiering uit particuliere bronnen.

Jaarlijkse financiële en balansrapportages worden opgesteld door een externe accountant. Daarna worden deze rapportages gecertificeerd door een apart advies- en accountantskantoor. De Algemene Raad controleert en keurt de financiële verslagen goed tijdens zijn jaarlijkse vergadering. Neem contact met ons op voor kopieën van onze controlerapporten.

Bovenal zijn we er trots op op een transparante, ethische en onafhankelijke manier te werken. Dit wordt weerspiegeld in de integriteit van ons werk bij het opbouwen van bewijsmateriaal, belangenbehartiging en beleidsontwikkeling.

Duidelijke regels en richtlijnen voor inkoop, asset- en financieel beheer en risicobeoordeling zijn goed vastgelegd en uiteengezet in het 'How We Work'-document, dat op aanvraag verkrijgbaar is.

Externe evaluatie

Het werk van EuroHealthNet wordt sinds 2014 gemonitord door een externe evaluator. Voor externe evaluatierapporten van vóór 2018 kunt u contact opnemen met ons kantoor

Evaluatierapport — 2022

Evaluatierapport — 2021

Evaluatierapport — 2020

Evaluatierapport — 2019

Evaluatierapport — 2018

Beleid inzake gender, gelijkheid en diversiteit op de werkplek

EuroHealthNet erkent het belang van het bevorderen van diversiteit en inclusie onder haar personeelsbestand en in haar dagelijkse activiteiten. De EuroHealthNet Workplace Beleid inzake gender, gelijkheid en diversiteit streeft naar een divers personeelsbestand en een inclusieve werkplek. Het doel is ervoor te zorgen dat geen enkele werknemer en geen enkele sollicitant een ongunstige behandeling krijgt op grond van hun persoonlijke kenmerken, zoals geslacht, ras, etniciteit, nationaliteit, religie, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat of burgerlijke staat en gezin verantwoordelijkheden.

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over het beleid.

Blijf op de hoogte van de gezondheidsontwikkelingen in Europa
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Meteen naar de inhoud