Lidmaatschap

Het EuroHealthNet-partnerschap bestaat uit leden, geassocieerde leden en waarnemers. Samen pleiten we voor beleid dat gericht is op de determinanten van gezondheid, samenwerking en sectoroverschrijdende betrokkenheid bevordert en werkt aan het verbeteren van de duurzaamheid van onze gezondheidsstelsels.

Over Ons >> Lidmaatschap

Leden

Ons lidmaatschap bestrijkt het grootste deel van Europa. Leden zijn nationale en regionale instituten, academische en onderzoekscentra, nationale en regionale autoriteiten, evenals overheidsdiensten en enkele maatschappelijke organisaties. Ze exploiteren netwerken in hun gemeenschappen die bestaan ​​uit regionale en lokale autoriteiten, praktijkmensen en beroepsorganisaties, het maatschappelijk middenveld en non-profitorganisaties. Leden hebben ook brede communicatie- en raadplegingsbanden met bredere belanghebbenden.

EuroHealthNet-leden zijn verantwoordelijke overheidsinstanties met verantwoordelijkheden en/of expertise op het gebied van volksgezondheid, gezondheidsbevordering, gezondheidsongelijkheid, ziektepreventie of andere relevante gebieden.

Leden maken deel uit van alle drie EuroHealthNet-platforms en genieten ook van aanvullende kernservices voor leden. Zij bepalen de richting van het Partnerschap.

 

Ontmoet onze leden

Geassocieerde leden

Geassocieerde leden zijn universiteiten, maatschappelijke organisaties en anderen. Het zijn niet per se wettelijke instanties, ze identificeren zich met de missie van EuroHealthNet en nemen deel aan ons werk dat voor hen het meest relevant is.

Daarnaast kunnen geassocieerde leden lid worden van een of meer van de drie platforms. Ze betalen een gereduceerd tarief voor de beperktere diensten die ze ontvangen. Medewerkers hebben geen stem- of bestuursrol.

Waarnemers

Waarnemers zijn meestal Ministeries van Volksgezondheid. Ze spelen een specifieke, onderling overeengekomen rol. Waarnemers sluiten zich alleen op uitnodiging aan bij ons partnerschap. Hun status wordt jaarlijks herzien en toegekend door de Algemene Raad. Waarnemers hebben geen stem- of bestuursfunctie.

Leden
Leden onderzoeksplatform
Leden beleidplatform
Praktijkmedewerkers
Waarnemers

Wat onze leden over ons zeggen

“EuroHealthNet biedt Europees inzicht van onschatbare waarde, versterkt belangenbehartiging, sectoroverschrijdende samenwerking en participatief bestuur voor gezondheid. Ons lidmaatschap voor de lange termijn heeft fantastische kansen geboden voor samenwerking, delen en leren over belangrijke onderwerpen, zoals gezondheidsgelijkheid, duurzame ontwikkeling en investeringen in gezondheid en welzijn”

Dr. Mariana Dyakova (Public Health Wales, WHO Collaborating Centre on Investment for Health and Wellbeing). 

“Nogmaals, ik wil u bedanken voor het feit dat u ons de kans geeft om aanwezig te zijn, en ik feliciteer het EuroHealthNet-team met de uitstekende organisatie van de bijeenkomst.

Ik kijk uit naar het volgende evenement!”

Yannis Koutelidas (Communicatie- en Persdienst, Prolepsis)

Doe mee

Als lid van EuroHealthNet kunt u:

 • Breid uw expertise en netwerk uit door deel te nemen aan door leden aangestuurde landenuitwisselingsbezoeken. Onderzoeken hoe veelvoorkomende problemen worden aangepakt in verschillende nationale, regionale en lokale contexten.*
 • Capaciteiten opbouwen voor beleid en interventies voor gezondheidsbevordering door middel van workshops, seminars, webinars en activiteiten voor kennisuitwisseling.
 • Krijg kansen om deel te nemen aan Europese projecten. Samen met EuroHealthNet en andere leden van het Partnerschap en ondersteuning krijgen bij projectaanvragen.
 • Leiden van of deelnemen aan ad hoc thematische werkgroepen (TWIG's) om te ontwikkelen joint actions met collega-experts in andere landen.*
 • Versterk de berichten en output van uw instelling in onze nieuwsbrieven, online magazine en sociale mediakanalen. Vooral door deelname aan onze werkgroep communicatie.*
 • Ontvang 'Oproepen & Opportunities Alerts'. Een service die alleen voor leden is en die tijdige updates biedt over relevante financiering, beleidsoverleg, samenwerking en mogelijkheden voor capaciteitsopbouw.*
 • Help de strategische richting van EuroHealthNet te bepalen, stem op Algemene Raadsvergaderingen en zit in de Raad van Bestuur.*
 • Profiteer van onze monitoring en deskundige analyse van EU-beleid dat van invloed is op de gezondheid en de determinanten daarvan.
 • Betrokken zijn bij en mede vormgeven aan het EU-beleid en besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld door beleidsoverleg en gezamenlijke verklaringen.
 • Gezondheidsexpertise leveren aan kritische kaders voor Europese coördinatie en governance. Bijvoorbeeld kaders als het Europees Semester en de Europese pijler van sociale rechten.*
 • Profiteer van onze Finance Support Desk en leer hoe u kunt profiteren van Europese financierings- en technische ondersteuningsmogelijkheden.*
 • Help mee de EU-onderzoeksagenda vorm te geven en blijf op de hoogte van prioriteiten binnen EU-kaderprogramma's, zoals Horizon Europa.
 • Neem deel aan EU-platforms en bouw allianties op, onder meer met de WHO Europa, het maatschappelijk middenveld en Europese netwerken.
 • Verhoog uw zichtbaarheid op grote Europese evenementen, zoals de European Public Health Conference, en spreek op EuroHealthNet-evenementen.
 • Organiseer stages bij EuroHealthNet, zodat uw personeel Europese public affairs uit de eerste hand kan ervaren en gratis gebruik kan maken van onze kantoorfaciliteiten.*

*Alleen beschikbaar voor leden, niet voor geassocieerde leden

Informeer naar lidmaatschap

En samen zullen we in staat zijn om

 • Houd gezondheidsgelijkheid en de determinanten van gezondheid op de Europese agenda
 • Vertaal kennis naar beleidsmakers en belanghebbenden en promoot empirisch onderbouwde besluitvorming in heel Europa
 • Meer samenwerking tussen Europese volksgezondheidsinstellingen om zich aan te passen aan de toenemende uitdagingen van de 21e eeuw en deze aan te pakken
 • De 'oorzaken van de oorzaken' aanpakken door middel van verdere sectoroverschrijdende betrokkenheid en een Health in All-beleidsbenadering en duurzame ontwikkeling
 • Stimuleer een inclusief partnerschap waarin alle leden naar vermogen bijdragen en gelijke kansen krijgen
 • De duurzaamheid van gezondheidsstelsels verbeteren door te investeren in gezondheidsbevordering en ziektepreventie gedurende de hele levensloop

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over de verschillende manieren om betrokken te raken bij EuroHealthNet.

Download onze Flyer Lidmaatschapsvoordelen (.pdf)

Blijf op de hoogte van de gezondheidsontwikkelingen in Europa
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Meteen naar de inhoud