De platforms: beleid, praktijk, onderzoek

EuroHealthNet-activiteiten vinden plaats over drie platforms voor beleid, praktijk en onderzoek. Daarnaast verenigt en bouwt een kernteam verbindingen tussen de platforms, inclusief communicatieactiviteiten om de uitwisseling van kennis en ervaring te delen en te ondersteunen.

Over Ons >> De platformen

Het Beleidsplatform van EuroHealthNet

Vind beleidsinformatie en -analyse

Beleidsmonitoring en belangenbehartiging op Europees en nationaal niveau. Zorgen voor een samenhangend beleid en gebaseerd op goede bewijzen en praktijk.  

Het Beleidsplatform van EuroHealthNet bewaakt en beïnvloedt nationaal en Europees beleid met betrekking tot gezondheid, gezondheidsgelijkheid, sociale rechten en de bredere determinanten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het pleit voor beleid en benaderingen die gebaseerd zijn op bewijs en goede praktijken. Dit platform ondersteunt sectoroverschrijdende en gezamenlijke beleidsvorming. Geassocieerde leden komen uit alle sectoren en werken mee aan de aanpak van de determinanten van gezondheid. 

Ons beleidsplatform helpt degenen die zich bezighouden met gezondheidsbevordering beleidsveranderingen te begrijpen en erop te reageren, om zo hun stem te laten horen op Europees niveau. 

Het platform pleit voor gezondheid en gezondheidsgelijkheid staat centraal op de Europese beleids- en politieke agenda. Leden profiteren van talrijke mogelijkheden om Europees beleid vorm te geven door middel van raadplegingen, deelname aan deskundigengroepen en beleidsdialogen. 

Leden en medewerkers van EuroHealthNet van het Beleidsplatform: 

 • informatie ontvangen over het EU-beleid voor gezondheid, gelijkheid in gezondheid en de sociale, economische en ecologische determinanten van gezondheid; 
 • inzicht verwerven in de besluitvorming van de EU (inclusief de EU-programma's voor gezondheid, onderzoek en sociale zaken, de processen van het EU-semester, de Europese pijler van sociale rechten en gezondheidsaspecten van belangrijke EU-beleidsmaatregelen) en het potentieel voor verbetering van het welzijn; 
 • advies en ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van relevant Europees beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau; 
 • bijdragen aan beleidsprocessen op EU-, nationaal en regionaal niveau 
 • contacten onderhouden met EU-instellingen en ondersteuning krijgen bij het navigeren door het landschap van Europese zaken; 
 • profiteren van gezamenlijke belangenbehartiging voor gezondheidsgelijkheid. Ze werken samen met en beïnvloeden Europese beleidsmakers binnen de EU-instellingen en internationale organisaties; 
 • contacten leggen met maatschappelijke organisaties en de Europese beleidssfeer. 

Het Beleidsplatform produceert beleidsinformatie, samenvattingen, analyses en consultatiereacties. 

Lees onze analyse van het Europees Semester, de jaarlijkse cyclus van economische en sociale beleidscoördinatie van de EU, vanuit gezondheidsperspectief.

Het praktijkplatform van EuroHealthNet

Meer informatie over praktijken op het gebied van de volksgezondheid

Het ondersteunen van volksgezondheidsinstanties om capaciteit en kennis op te bouwen. Voortbouwen op goede praktijken en versterking van de wetenschappelijke basis voor beleid en uitvoering. 

De focus van ons Praktijkplatform is het ondersteunen van de implementatie van strategieën en methoden om gezondheidsverschillen te verminderen. De focus ligt op het in de praktijk brengen van onderzoek. Om de relatie tussen beleid en 'real world' omstandigheden te begrijpen en te verbeteren. 

Het Praktijkplatform van EuroHealthNet werkt ook aan financiering en financiering van gezondheidsbevorderende diensten. 

Het platform helpt leden en relaties om capaciteit op te bouwen en kennis te delen over 'wat werkt'. Door deze uitwisseling zijn ze in staat om middelen te versterken, samen te werken en internationale initiatieven vorm te geven. Leden worden ondersteund bij het gebruik van EU-financieringsinstrumenten voor de implementatie van kosteneffectieve en duurzame gezondheidspraktijken, beleid en programma's. 

Leden en medewerkers van EuroHealthNet van het Praktijkplatform: 

 • ondersteuning en informatie krijgen over het gebruik van Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) voor gezondheidsgelijkheidsprojecten via de EuroHealthNet ESIF-ondersteuningsdesk; 
 • profiteren van EuroHealthNet's partnerschap met de WHO Europa en andere internationale organisaties op strategisch en operationeel gebied; 
 • samenwerken met andere gezondheidsinstellingen en regionale autoriteiten bij de implementatie om vast te stellen wat werkt; 
 • deelnemen aan workshops, conferenties en evenementen voor capaciteitsopbouw. 

Het werk van het oefenplatform omvat onze e-gids voor de financiering van gezondheidsbevorderende diensten, evenementen voor capaciteitsopbouw, en Landenuitwisselingsbezoeken. Daarom, senior deskundigen op het gebied van volksgezondheid samenbrengen om goede praktijken en verschillende manieren uit te wisselen om gedeelde uitdagingen aan te pakken. 

Het onderzoeksplatform van EuroHealthNet

Lees meer over onderzoek naar de volksgezondheid

Het leveren en versterken van de wetenschappelijke basis voor beleid en praktijk. Onderzoek naar oplossingen voor gezondheidsgelijkheid aanmoedigen en ondersteunen. 

Het onderzoeksplatform van EuroHealthNet identificeert en promoot evidence-based benaderingen van gezondheid, rechtvaardigheid en welzijn. Geassocieerde leden zijn toonaangevende onderzoekscentra, sociale rechtvaardigheid en volksgezondheid. Het succes van het platform is gebaseerd op samenwerking tussen besluitvormers en onderzoekers. Hun bevindingen worden meegenomen in het besluitvormingsproces. Daarom een ​​wetenschappelijke basis bieden voor beleid en praktijken. Bovenal om gezondheidsverschillen en milieubedreigingen voor de gezondheid aan te pakken en onderzoekers te helpen samenwerken, consortia op te bouwen en financiering te vinden. 

EuroHealthNet leden en medewerkers van het Onderzoeksplatform 

 • ondersteuning krijgen voor het indienen van voorstellen en projectbeheer; 
 • hulp krijgen bij het opzetten van onderzoeksconsortia en het vinden van projectpartners via het EuroHealthNet Partnership; 
 • op de hoogte blijven van Europese onderzoeksprioriteiten; 
 • op de hoogte blijven van de financieringsmogelijkheden en oproepen voor EU-onderzoek. 

Het onderzoeksplatform van EuroHealthNet levert een pleidooi voor onderzoek op het gebied van de volksgezondheid en legt een link tussen onderzoek, beleid en praktijk door 

 • expertise en ondersteuning bieden bij het communiceren van onderzoek; voor gespecialiseerd en breder publiek; 
 • het helpen van kennisoverdracht voor beleidsmakers en implementatie via onze meerdere communicatie-, verspreidings- en consultatiekanalen; 
 • pleiten voor betere gezondheidsbevordering en onderzoek naar gezondheidsongelijkheid. 

Het kernwerk van EuroHealthNet

Een kernteam verenigt en bouwt verbindingen tussen de platforms.

Het communicatieteam van EuroHealthNet versterkt de berichten en expertise van de leden van het partnerschap.

Het verspreidt betrouwbare, empirisch onderbouwde en tijdige informatie naar gemeenschappen op het gebied van volksgezondheid en sociale gelijkheid en daarbuiten, en legt verbanden tussen mensen, middelen en initiatieven op het gebied van volksgezondheid om de pleitbezorging voor een gezonder en eerlijker Europa te vergemakkelijken.

We vertellen de verhalen van de mensen, projecten en ideeën in de voorhoede van gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het aanpakken van ongelijkheden waar ons werk zich op richt:

 • Verbindingen leggen en uitwisselingen faciliteren tussen professionals en disciplines in de gezondheidszorg
 • Het verspreiden van betrouwbare, empirisch onderbouwde en tijdige informatie. Werken met de media.
 • Verhalen delen van de Europese volksgezondheidsgemeenschap.
 • Betrouwbare informatie leveren aan professionals.
 • Bepleiten voor actie op het gebied van gezondheid en de determinanten van gezondheid.
 • Ondersteunen van de communicatieafdelingen in de aangesloten bureaus van EuroHealthNet.

Verdere 'kernactiviteiten' zorgen voor een soepele werking van het drukke kantoor en zorgen ervoor dat EuroHealthNet levert wat nodig is voor de volksgezondheidsgemeenschap

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid in Europa
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Meteen naar de inhoud