Team

Het kantoor van EuroHealthNet is gevestigd in Brussel en wordt bemand door een bekwaam team dat werkt in een diverse en dynamische omgeving, met zeer ervaren leiding door directeur Caroline Costongs.

 

Over Ons >> Team

Management

Caroline Costongs

Directeur — Beheer

E-mail: c.costongs@eurohealthnet.eu

Caroline Costongs - Directeur EuroHealthNet
Caroline Costongs
Directeur — Beheer

Caroline Costongs is directeur van EuroHealthNet, het Europese partnerschap voor het verbeteren van gezondheid, sociale rechtvaardigheid en welzijn, gevestigd in Brussel. Caroline leidt een multidisciplinair team dat werkt aan beleid, onderzoek en capaciteitsopbouw van de Europese Unie en (sub)nationaal, gericht op het aanpakken van gezondheidsverschillen en de sociale determinanten van gezondheid. Ze houdt toezicht op de kaderovereenkomst van EuroHealthNet met de Europese Commissie (2022-2026) en leidt activiteiten ter bevordering van de MoU van EuroHealthNet met de WHO Europa (2021-2026). Caroline is actief in verschillende EU- en WHO-fora, evenals in adviesraden van Europese projecten en is lid van de Economy of Wellbeing Expert Group for Finland en van de ICC – International Council for the European Public Health Conference.

Caroline heeft een sterke internationale achtergrond met 30 jaar ervaring op het gebied van volksgezondheid en gezondheidsbevordering. In 1992 begon ze als onderzoeker bij het National Capacity Building Institute (INICE) van het Ministerie van Onderwijs van Honduras. Vervolgens werkte ze voor het Health Institute van de John Moores University in Liverpool en het Nederlands Olympisch Comité en de Sport Confederatie (NOC*NSF) waar ze gezondheid en bewegen met elkaar in verband bracht. In 2000 sloot ze zich aan bij het European Network of Health Promoting Agencies (ENHPA), waar ze in 2003 meehielp aan de oprichting van EuroHealthNet als een non-profitorganisatie in België. Caroline studeerde af aan de Universiteit van Maastricht met een MSc in Public Health.

Alison Maasen

Programmamanager — Beheer

E-mail: a.maassen@eurohealthnet.eu

portret van Alison Maasen
Alison Maasen
Programmamanager — Beheer

Alison ondersteunt de directeur met algemene managementactiviteiten, en specifiek bij de ontwikkeling en implementatie van de operationele doelstellingen en het businessplan van EuroHealthNet. Alison is de projectcoördinator van IMMUNION (“Verbetering van de immunisatiesamenwerking in de Europese Unie”), een 2-jarig project gefinancierd door de 3rd Gezondheidsprogramma om samen te werken met de Coalitie voor Vaccinatie om betere vaccineducatie te bieden aan gezondheidswerkers en betere informatie aan het grote publiek. Ze leidt ook de bijdragen van EuroHealthNet aan het RIVER-EU-project (“Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities”) als het communicatie- en verspreidingswerkpakket.   

Alison heeft een MSc in volksgezondheid (gezondheidsbevordering) van de London School of Hygiene and Tropical Medicine, evenals een BA in internationale zaken en antropologie van de George Washington University in Washington DC. Alison brengt aanzienlijke ervaring in project- en verenigingsbeheer naar EuroHealthNet, evenals ervaring in het ontwerpen en implementeren van gezondheidsbevorderende interventies op gemeenschapsniveau. Ze heeft op mondiaal en (sub)nationaal niveau gewerkt met beleidsmakers, gezondheidswerkers, gemeenschapsleiders, onderzoekers en andere belanghebbenden uit uiteenlopende regio's als Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en Zuidoost-Azië.  

Ingrid Stegeman

Programmamanager — Beheer

E-mail: i.stegeman@eurohealthnet.eu

portret van Ingrid stageman
Ingrid Stegeman
Programmamanager — Beheer

Ingrid Stegeman is programmamanager met bijna 20 jaar ervaring op het gebied van gezondheids- en sociaal beleid van de EU en het beheer van door de EU medegefinancierde projecten. Ze werkt binnen de beleids-, praktijk- en onderzoeksplatforms van EuroHealthNet en is verantwoordelijk voor het toezicht op en het waarborgen van de kwaliteit van de brede activiteiten van EuroHealthNet om gezondheidsverschillen door onderliggende determinanten van gezondheid te verminderen. Ze leidt momenteel het Schools4Health-project van EuroHealthNet en onze bijdragen aan het FEAST-onderzoeksconsortium, dat zich richt op het transformeren van voedselsystemen, als beleidsleider.

Andere belangrijke werk- en interessegebieden van Ingrid zijn de gezondheid van kinderen en adolescenten, geïntegreerde benaderingen van (gemeenschaps)gezondheid en het waarborgen van een eerlijke groene en digitale transitie naar duurzamere welzijnseconomieën. Voordat ze bij EuroHealthNet kwam, was ze vooral actief op het gebied van kinderrechten. Ze heeft een BA in International Studies van het Vassar College in New York en een MA in Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Silvia Ganzerla

Beleidsmanager — Beheer

E-mail: s.ganzerla@eurohealthnet.eu

Silvia Ganzerla
Beleidsmanager — Beheer

Silvia is beleidsmanager van EuroHealthNet en heeft bijna 20 jaar werkervaring op het gebied van Europese belangenbehartiging, beleidsanalyse en EU-projectmanagement. Bij EuroHealthNet leidt ze het Europese belangenbehartigingswerk en de beleidsontwikkeling, waarbij ze gezondheidsgelijkheid en de welzijnseconomie bevordert, en draagt ​​ze bij aan het algemene management van de organisatie. Silvia heeft ervaring met het ontwerpen van programma's voor capaciteitsopbouw en wederzijds leren, die een verscheidenheid aan onderwerpen bestrijken, zoals armoedebestrijding, inclusieve werkgelegenheid, maatregelen ter bevordering van de gezondheid, betere toegang tot EU-fondsen en investeringen in sociale infrastructuur.

Silvia heeft een masterdiploma in Europese beleidsevaluatie van de Universiteit van Bath en Roskilde en een masterdiploma in stedelijke economische ontwikkeling van de Universiteit van Birmingham. Ze behaalde haar eerste graad in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Pavia en studeerde af met een proefschrift over het milieubeleid van de EU.

Anne Wagenführ-Leroyer

Programmamanager — Management

E-mail: a.wagenfuehr-leroyer@eurohealthnet.eu

Anne Wagenführ-Leroyer
Programmamanager — Management

Anne ondersteunt de directeur met algemene managementactiviteiten, met name het ontwikkelen en implementeren van de operationele doelstellingen en het bedrijfsplan van EuroHealthNet, het beheer van de ESF+-kernsubsidie ​​en het leveren van expertise op het gebied van strategische planning.

Anne heeft een MSc 'Politics and Government in the EU' van de London School of Economics and Political Science, evenals een Frans-Duits dubbel diploma in Political Sciences (European Studies) van Sciences Po Lille en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Als voormalig hoofd van het EU-kantoor van Caritas Duitsland brengt Anne aanzienlijke ervaring in verenigingsbeheer en belangenbehartiging, evenals grondige kennis over het sociaal beleid van de EU naar EuroHealthNet.

Onderzoek

Alba Godfried

Senior Projectcoördinator — Coördinator van het Onderzoeksplatform

E-mail: a.godfrey@eurohealthnet.eu

portret van Alba Godfrey
Alba Godfried
Senior Projectcoördinator — Coördinator van het Onderzoeksplatform

Alba is de coördinator van het Onderzoeksplatform. Ze richt zich op het gebied van milieugezondheid en gezondheidsgelijkheid, helpt baanbrekend onderzoek te vertalen naar beleid en praktijk en pleit voor een groene en rechtvaardige transitie. Alba leidt de bijdrage van EuroHealthNet aan een aantal Horizon Europe- en Horizon 2020-projecten, waaronder BEST-COST (over het verbeteren van methodologieën voor de sociaal-economische kostenbeoordeling van milieustressoren zoals luchtvervuiling), PSLifestyle (over het co-creëren van een online tool om iedereen om persoonlijke stappen te zetten naar een duurzamere levensstijl), BlueAdapt (over aanpassing aan door klimaatverandering veroorzaakte veranderingen in onze wateren op manieren die de gevolgen voor de gezondheid verminderen), en RESONATE (over het opbouwen van individuele en gemeenschapsveerkracht door middel van op de natuur gebaseerde therapieën). Toen ze in 2019 bij EuroHealthNet kwam werken, werkte Alba aan het Horizon 2020 INHERIT-project, dat tot doel had gezamenlijk de gezondheid, gelijkheid en ecologische duurzaamheid te verbeteren. Zij coördineerde ook IMMUNION (“Verbetering van de samenwerking op het gebied van immunisatie in de Europese Unie”), een project uit het derde gezondheidsprogramma dat tot doel had de opname van vaccins in de EU te vergroten.

Voordat hij bij EuroHealthNet kwam, was Alba drie jaar public affairs-consultant in Brussel, met een focus op gezondheid, voeding en duurzaamheid. Daarvoor liep ze stage bij het Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie en deed ze vrijwilligerswerk bij een Turkse ngo die zich bezighield met kindereducatie en alfabetisering van vrouwen.

Alba heeft een BA in Geschiedenis van de Universiteit van Cambridge en een Master in Internationale Betrekkingen van de Universiteit van Amsterdam. Ze is Frans en Brits.

Eleanor Morrissey

Communicatiemedewerker klimaat en gezondheid — Onderzoek

E-mail: e.morrissey@eurohealthnet.eu

Eleanor Morrissey
Communicatiemedewerker klimaat en gezondheid — Onderzoek

Eleanor trad in januari 2023 in dienst bij EuroHealthNet als communicatiefunctionaris voor gezondheid en klimaat. Ze ondersteunt het Onderzoeksplatform bij zijn projecten op het gebied van gezondheid en klimaat, waaronder BEST-COST en Blue Adapt.

Voordat ze bij EuroHealthNet kwam, werkte Eleanor in de communicatie voor een Europese patiëntenorganisatie en daarvoor als communicatieadviseur. Ze heeft een MA Internationale Betrekkingen van Institut Barcelona d'Estudis Internacionals en een BA in Engelse literatuur van Queen Mary, University of London.

Samuel Tonello

Onderzoekscoördinator — Onderzoek

E-mail: s.tonello@eurohealthnet.eu

Samuel Tonello
Onderzoekscoördinator — Onderzoek

Samuele kwam in juli 2021 bij EuroHealthNet. Hij richt zich op het versterken van de capaciteit van het EuroHealthNet-onderzoeksplatform om de kennis van geassocieerde leden met betrekking tot EU-beleidsprocessen en -instrumenten te vergroten, terwijl hij ook samenwerkt met het beleidsplatform om EU-beleid te helpen 'vertalen' in onderzoekbare acties en om de wetenschappelijke excellentie van de output van EuroHealthNet te vergemakkelijken. 

Samuele richt zich momenteel op twee hoofdonderwerpen, namelijk voedselsysteembeleid en fysieke activiteit.  Omtrent de voormalige, hij werkt aan de Joint Action Beste ReMaP en het Horizon-project FEAST. In het Joint Action Best-ReMaP, hij steunt de WP4 in hun doel van het bevorderen van duurzaamheid en integratie van kern WPs-resultaten in nationaal beleid. In FEAST maakt hij deel uit van het EuroHealthNet-team dat leidt het beleidswerkpakket (WP7). Voor wat betreft? fysieke activiteit, hij is werkzaam op de IJsHarten project, waar EuroHealthNet de opschalen van de Ijshart activiteiten over andere Europese landen. Samuele werkt ook als onderdeel van de ERA4Health Strategic Advisory Board. 

Voordat hij bij EuroHealthNet kwam werken, werkte Samuele als onderzoeker in politieke wetenschappen en als docent-assistent aan de Victoria University of Wellington, Nieuw-Zeeland, waar hij zich richtte op democratische theorie, sociale en economische ongelijkheden en klassenconflicten. Hij heeft een BA en een M.Sc in Sociologie van de Universiteit van Trento, Italië, en een PhD in Politieke Wetenschappen aan de Victoria University of Wellington. 

Sofia Romagosa Vilarnau

Onderzoeksfunctionaris - Onderzoek

E-mail: s.romagosa@eurohealthnet.eu

Sofia Romagosa Vilarnau
Onderzoeksfunctionaris - Onderzoek

Sofia trad in juni 2023 in dienst bij EuroHealthNet als onderzoeksfunctionaris en ondersteunt het onderzoeksplatform bij de ontwikkeling van activiteiten voor de door Horizon Europa gefinancierde projecten FEAST en RESONATE.

Voordat Sofia bij EuroHealthNet kwam werken, werkte ze meer dan drie jaar bij een Europese patiëntenorganisatie waar ze zich bezighield met hun activiteiten met betrekking tot interne en door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten en met betrekking tot lidmaatschap. Ze heeft een Master in Volksgezondheid van het Karolinska Institutet en een Bachelor in Sociologie van de Universiteit van Barcelona.

Beleid

Sebastiaan Lindt

Beleidsmedewerker — Beleid

E-mail: s.lindt@eurohealthnet.eu

Sebastiaan Lindt
Beleidsmedewerker — Beleid

Sebastian kwam in oktober 2023 bij EuroHealthNet als beleidsassistent en ondersteunde het werk op het beleidsplatform.

Hij heeft een gezamenlijke MA in Euroculture: Society, Politics, and Culture in a Global Context van de Georg-August Universiteit Göttingen en de Jagiellonian Universiteit Krakau. Daarvoor studeerde hij af met een BA aan de Rijksuniversiteit Groningen in Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie.

Voordat hij bij EuroHealthNet kwam, werkte Sebastian bij Eurochild en liep hij een Schuman-stage in het Europees Parlement.

Vania Putatti

Beleidscoördinator — Coördinator van het Beleidsplatform

E-mail: v.putatti@eurohealthnet.eu

portret van Vania Putatti
Vania Putatti
Beleidscoördinator — Coördinator van het Beleidsplatform

Vania maakt deel uit van het beleidsplatform en biedt expertise en informatie uit de eerste hand over EU-processen en -beleid die relevant zijn voor de volksgezondheidssector, gezondheidsgelijkheid en sociale determinanten van gezondheid. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de jaarlijkse analyse van het Europees semester en herstelplannen. Vania is ook verantwoordelijk voor het monitoren van en bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van digitaal EU-beleid, inclusief de deelname aan de EU eHealth Stakeholder Group. Bovendien werkt Vania als projectmedewerker aan de Joint Action over gezondheidsgelijkheid in Europa (JAHEE).

Voordat ze bij EuroHealthNet kwam werken, werkte Vania voor een aantal in Brussel gevestigde organisaties, waaronder een Blue Book-stage bij de Europese Commissie (DG SANTE). Vania heeft twee MA-diploma's in politieke wetenschappen en Europese studies.

 

Praktijk

Hannes Jarke

Projectcoördinator — Praktijk

E-mail: h.jarke@eurohealthnet.eu

Hannes Jarke
Projectcoördinator — Praktijk

Hannes houdt toezicht op de geestelijke gezondheidszorgprojecten en beleidsportfolio van EuroHealthNet. Zijn werk richt zich primair op de overdracht en implementatie van goede praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid en sociale inclusie. In deze hoedanigheid draagt ​​hij voornamelijk bij aan het MENTALITY-project, dat zich richt op de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de COVID-19-pandemie; evenals IceHearts Europe, dat tot doel heeft een nationaal programma dat geestelijke gezondheid in sportprogramma's integreert, op te schalen naar Europees niveau. Hij levert ook op bewijs gebaseerde belangenbehartiging op het gebied van geestelijke en gedragsmatige gezondheid bij verschillende groepen belanghebbenden, en ondersteunt werkzaamheden rond onderwerpen als de welzijnseconomie.

Voordat Hannes in april 2023 bij EuroHealthNet kwam werken, coördineerde hij de patiëntenbetrokkenheidsactiviteiten binnen verschillende publiek-private partnerschappen. Hij leidde ook landelijke gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken in Groot-Brittannië en werkte als wetenschapper in de academische wereld, voornamelijk op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en op bewijs gebaseerd beleid. Hannes blijft actief in onderzoek via zijn samenwerking met het Centre for Business Research van de Universiteit van Cambridge en het aansturen van management- en duurzaamheidsaspecten van het Junior Researcher Programme, een mondiaal onderzoeksinitiatief. Hij heeft een Master of Science-graad in psychologie en volksgezondheid.

Lina Papapartytė

Projectcoördinator - Coördinator van het Praktijkplatform

E-mail: l.papartyte@eurohealthnet.eu

Lina Papapartytė
Projectcoördinator - Coördinator van het Praktijkplatform

Lina werkt voornamelijk op het praktijkplatform waar ze EuroHealthNet Country Exchange Visits coördineert tussen nationale experts die ernaar streven dat de beste benaderingen en bewijzen voor het verbeteren van gezondheid en rechtvaardigheid worden vertaald in beleid en praktijk.  

Ze draagt ​​ook bij aan Invest4Health (“Mobilising novel finance models for preventieve gezondheidsecosystemen”) project, waarbij EuroHealthNet het werkpakket inzake organisatorische paraatheid en capaciteitsopbouw voor overheidsinstanties leidt; en RIVER-EU-project ("Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities"), waar EuroHealthNet fungeert als de leider van het communicatie- en verspreidingswerkpakket.  

Meest recent was ze betrokken bij het werk van EuroHealthNet op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie in de context van de EU Joint Action CHRODIS PLUS en het ontwikkelen van een eGuide voor de financiering van gezondheidsbevorderende diensten. Voordat ze in september 2018 het team vervoegde, deed ze ervaring op bij de Europese Commissie (DG SANTE), de Europese regionale en lokale gezondheidsautoriteiten (EUREGHA) en het adviesbureau voor public affairs in Brussel. Lina heeft een MSc in politiek en overheid in de Europese Unie van de London School of Economics en een BA in Internationale Betrekkingen van de University of Essex in het Verenigd Koninkrijk.

Gabriël Sutton

Projectcoördinator — Beleid en praktijk

E-mail: g.sutton@eurohealthnet.eu

Gabriël Sutton
Projectcoördinator — Beleid en praktijk

Gabriella ondersteunt de beleids- en praktijkplatforms van EuroHealthNet en is actief betrokken bij twee door de EU gefinancierde projecten:

  • Schools4Health (2023-2025), een door EU4Health gefinancierd initiatief onder leiding van EuroHealthNet dat ernaar streeft de adoptie van participatieve gezondheidsbevorderende schoolbenaderingen te introduceren, te versterken en te ondersteunen.
  • Het Blueprint Alliance for a Future Health Workforce Strategy on Digital and Green Skills (BeWell)-project (2022-2026), een Erasmus+-initiatief dat de bij- en omscholing van Europese gezondheids- en zorgprofessionals ondersteunt.

Voordat ze in 2021 bij EuroHealthNet kwam, deed Gabriella werkervaring op bij het WHO Regional Office for Europe in Kopenhagen, het Liaison Office van het Europees Parlement in Malta en een in Brussel gevestigd public affairs-adviesbureau. Gabriella heeft een B.Sc. in Toegepaste Biomedische Wetenschappen en een MA in Internationale Betrekkingen van de Universiteit van Malta.

Communicatie

Rut Thomas

Communicatiemedewerker — Communicatie

E-mail: r.thomas@eurohealthnet.eu

Rut Thomas
Communicatiemedewerker — Communicatie

Ruth kwam in april 2022 bij het EuroHealthNet-team als communicatiemedewerker.

Ze heeft een BA Hons-graad in Print Journalism van de University of Gloucestershire (VK) en werkt al meer dan tien jaar in de non-profitsector. Ruth heeft haar communicatieve vaardigheden toegepast op een aantal functies, waaronder voor een energiehandelsvereniging in Brussel en als onderdeel van een National Research Network (Sêr Cymru / Stars Wales), waar ze was gevestigd aan een Britse universiteit.

Max Tscheltzoff

Communicatiemedewerker - Communicatie

E-mail: m.tscheltzoff@eurohealthnet.eu

Max Tscheltzoff
Communicatiemedewerker - Communicatie

Max kwam in september 2023 bij het EuroHealthNet-team als communicatiemedewerker.

Hun academische achtergrond bestaat uit een multidisciplinaire BSc in Antropologie van University College London (UCL) en een Master's degree in Urban Governance/Public Affairs van de Urban School of Sciences Po in Parijs (gespecialiseerd in Governing Ecological Transitions).

Voordat ze bij EuroHealthNet kwamen werken, werkten ze als communicatieadviseur voor de sociale en humane wetenschappensector van UNESCO, naast andere gevarieerde ervaringen met het ondersteunen van volksgezondheidsinitiatieven en NGO's.

Chantal Verdonschot

Communicatiecoördinator — Communicatie

E-mail: c.verdonschot@eurohealthnet.eu

Chantal Verdonschot
Communicatiecoördinator — Communicatie

Chantal trad in september 2018 toe tot het communicatieteam van EuroHealthNet. Ze heeft een academische achtergrond in volksgezondheid, openbaar management en mensenrechten, en een sterke interesse in gezondheidsongelijkheden en de sociale determinanten van gezondheid.

Voordat ze bij EuroHealthNet kwam werken, werkte ze als maatschappelijk werker in Nederland en als stagiaire bij de Europese Commissie.

Operations

David Hargitt

Senior Operations Coördinator — Administratie, Financiën & Operations

E-mail: d.hargitt@eurohealthnet.eu

portret van David Hargitt
David Hargitt
Senior Operations Coördinator — Administratie, Financiën & Operations

David Hargitt trad in februari 2015 in dienst bij EuroHealthNet als Management Assistant. Hij biedt administratieve ondersteuning aan het team en de directie. Hij organiseert de vergaderingen van de Algemene Raad en de Raad van Bestuur van EuroHealthNet, studiebezoeken, workshops en webinars. Hij is ook verantwoordelijk voor de contacten met potentiële en bestaande leden, partners en waarnemers van het EuroHealthNet Network.

Voordat hij bij EuroHealthNet kwam werken, werkte David als Project Officer bij het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) van de Université catholique de Louvain. Hij heeft een BA in Biologie van Hartwick College in Oneonta, New York, een M.Sc. in Menselijke Ecologie van de Vrije Universiteit Brussel en een DES in Cartografie en Remote Sensing van de Université Libre de Bruxelles.

Renaud Rollet

Senior Finance and Operations Coördinator — Administration, Finance & Operations

E-mail: r.rollet@eurohealthnet.eu

Renaud Rollet
Senior Finance and Operations Coördinator — Administration, Finance & Operations

Renaud Rollet kwam in november 2013 bij EuroHealthNet als Administrator & Financial Officer en ondersteunt het team en de directeuren. Hij stelt financiële rapportages op voor indiening aan financiers. Hij beheert ook HR, boekhouding en kantoorlogistiek.

Renaud Rollet is afgestudeerd in Engelse studies aan de Universiteit van Reims in Frankrijk. Voordat hij bij EuroHealthNet kwam, werkte hij voor een medische Europese vereniging en meer recentelijk voor SOLIDAR, een Europees netwerk van NGO's die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid in Europa en wereldwijd.

Chris Rus

Operations Assistant

E-mail: c.russ@eurohealthnet.eu

Chris Rus
Operations Assistant

Chris kwam in februari 2023 bij EuroHealthNet en werkt als administratief medewerker. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring bij ngo's in Brussel waar hij in gelijkaardige hoedanigheden werkte, waardoor hij een goede kennis heeft van de werking van het maatschappelijk middenveld op het gebied van volksgezondheid.

Hij heeft een Bachelor of Arts en heeft vier jaar acteren en regisseren gestudeerd in Londen, waar hij daarna werkte als professioneel acteur, zowel voor toneel als voor film. Hij heeft ook meer dan 4 jaar in de IT gewerkt bij grotere organisaties zoals Allianz Insurance en kleinere startende bedrijven die zich vooral specialiseerden in verschillende gebieden van de financiële sector.

Ioanna Tsetika

Administratieve en operationele assistent — Administratie, financiën en bedrijfsvoering

E-mail: i.tsetika@eurohealthnet.eu

Ioanna Tsetika
Administratieve en operationele assistent — Administratie, financiën en bedrijfsvoering

Ioanna Tsetika vervoegde het team van EuroHealthNet in september 2022 als administratief en operationeel assistent. Ze heeft professionele ervaring in administratie en operationeel management en heeft gewerkt in non-profitorganisaties in Griekenland en België.

Ioanna is afgestudeerd aan de Faculteit der Filologie van de Nationale Universiteit van Athene en heeft een masterdiploma in sociale discriminatie, migratie en burgerschap.

Blijf op de hoogte van de gezondheidsontwikkelingen in Europa
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Meteen naar de inhoud