Werkgroepen
& allianties

EuroHealthNet werkt samen met vele Europese en wereldwijde organisaties en netwerken. Bijgevolg, om de impact ervan op de volksgezondheid en de sociale arena te maximaliseren. Een van onze belangrijkste samenwerkingen is ons Memorandum of Understanding met WHO Europe.

Over Ons >> Werkgroepen en allianties

Werkgroepen

Thematische Werkgroepen (TWIGS)

Thematische Werkgroepen (TWIG's) bieden: a ruimte voor EuroHealthNet-leden en geassocieerde leden om uit te wisselen en samen te werken aan een specifiek onderwerp van wederzijds belang. Het om specialisten samen te brengen over belangrijke onderwerpen die door leden zijn gekozen, zodat ze up-to-date kunnen blijven, kennis kunnen bundelen en gemeenschappelijke standpunten kunnen opbouwen. 

TWIG's worden door leden geleid, waarbij een of meer leden de agenda bepalen, vergaderingen voorzitten en gezamenlijk overeengekomen activiteiten leiden. EuroHealthNet biedt coördinatie en technische ondersteuning door vergaderingen te organiseren en te notuleren, de communicatie tussen de leden te vergemakkelijken en input te leveren van en relevante actie te ondernemen op EU-niveau. 

Bronnen:

TWIG-referentievoorwaarden

EuroHealthNet TWIG over sociale marketing om verslavingen aan te pakken +
EuroHealthNet TWIG over gezonde stedelijke omgevingen +
EuroHealthNet TWIG over geestelijke gezondheid +
EuroHealthNet TWIG over portals voor beste praktijken voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie +

Communicatienetwerk

Het communicatienetwerk van EuroHealthNet brengt bijna 50 communicatieprofessionals in heel Europa samen. Inclusief EuroHealthNet lidorganisaties. De groep is een ruimte voor uitwisseling van expertise en middelen. Om leden daarom te helpen hun belangen en zorgen op internationaal niveau aan de orde te stellen en daarnaast het bewustzijn van initiatieven op Europees, nationaal en regionaal niveau te vergroten.

Lees meer over het communicatienetwerk

Ik wil meer informatie

Partnerships
en allianties

EuroHealthNet heeft partnerschappen gevormd en aangesloten. We werken samen en vormen allianties met verschillende organisaties op het gebied van volksgezondheid en sociale zaken. Onze roep om betere gezondheid, rechtvaardigheid en welzijn versterken.

Memorandum of Understanding tussen EuroHealthNet en WHO Europe -

Wereldgezondheidsorganisatie Europa – EuroHealthNet is een geaccrediteerde niet-statelijke actor bij WHO Europa. Waarbij zij als waarnemers deelnemen aan zittingen van de Regionale Comités en schriftelijke en mondelinge verklaringen afleggen.

Het EuroHealthNet-kantoor is betrokken geweest bij verschillende activiteiten die samen met de WHO-kantoren in Kopenhagen zijn georganiseerd; (over European Healthy Cities Network, NCD's, Migrants Health Network en gendergezondheid), Bonn (over milieu, circulaire economie en klimaatverandering) en Venetië (over gelijkheid in gezondheid en determinanten van gezondheid).

Het Center for Global Health Inequalities Research (CHAIN) -

CHAIN is het Center for Global Health Inequalities Research. CHAIN brengt onderzoekers uit alle wereldwijde regio's en verschillende onderzoeksdisciplines samen om de huidige state-of-the-art te bevorderen. Het doet dit door nieuwe inzichten te bieden uit sociale, laboratoriumgebaseerde en natuurlijke experimenten, in de causale mechanismen die sociaaleconomische status en gezondheid met elkaar verbinden. Het brengt de academische wereld, het VN-systeem, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector samen in een gemeenschappelijk organisatorisch orgaan om de afstand tussen onderzoek, beleid en praktijk te verkleinen.

EuroHealthNet is een partner in CHAIN's Global Health Inequalities-project (2019-2025), dat ernaar streeft om CHAIN een toonaangevend centrum en onderzoeksnetwerk voor de internationale studie van mondiale gezondheidsongelijkheden.

De Coalitie voor Vaccinatie -

Het Coalitie voor Vaccinatie brengt Europese verenigingen van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg samen. Evenals relevante studentenverenigingen in het veld. Het werd in 2019 bijeengeroepen door de Europese Commissie. De coalitie heeft tot doel het verstrekken van nauwkeurige informatie aan het publiek, het bestrijden van mythes rond vaccins en vaccinatie en het uitwisselen van beste praktijken op het gebied van vaccinatie.

In 2020 heeft de coalitie een belangenbehartigingscampagne gevoerd om het gebruik van vaccins onder gezondheidswerkers en hun patiënten te bevorderen. De campagne werd gelijktijdig met de Europese immunisatieweek van de WHO Europa in heel Europa gelanceerd en gelijktijdig met de WHO Flu Awareness Week opnieuw gelanceerd. De campagne wil eraan herinneren dat immunisatie door middel van vaccinatie de beste bescherming is die er is tegen ernstige, zelfs dodelijke, te voorkomen ziekten. De rol van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg is om mensen gerust te stellen dat vaccins veilig en effectief zijn.

De Europese Alliantie voor Investeren in Kinderen +

Het Europese Alliantie voor Investeren in Kinderen bevordert effectief, kindgericht beleid en praktijk om kinderarmoede aan te pakken en het welzijn van kinderen te bevorderen. Als onderdeel van de Alliantie speelt EuroHealthNet een actieve rol bij de voortdurende inspanningen om de beste beleidsingangspunten te identificeren en te verspreiden voor een effectieve, duurzame en tijdige implementatie van de bepalingen die zijn uiteengezet in de aanbeveling van de EC over investeren in kinderen.

Europese Alliantie voor geestelijke gezondheid - Werk en werk – EUMHA +

Het Europese Alliantie voor geestelijke gezondheid – Employment & Work is een informele coalitie van organisaties die samen werken aan een goede geestelijke gezondheid op de werkvloer. Bepleiten voor gelijke toegang tot werk voor mensen met een psychische aandoening, en het stimuleren van passende beleidsmaatregelen op EU-niveau.

EuroHealthNet werkt samen met haar zusterorganisatie, het South-Eastern European Health Network – SEEHN +

Het ZIEHN is een politiek en institutioneel forum opgericht door de regeringen van Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Montenegro, de Republiek Moldavië, Roemenië, Servië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Dit forum heeft tot doel vrede, verzoening en gezondheid in de regio te bevorderen. Het netwerk biedt leiderschap en helpt bij het ondersteunen van projecteigenaarschap door de landen in de regio. EuroHealthNet en SEEHN hebben een Memorandum of Understanding en werken samen om de volksgezondheid in Zuidoost-Europa te verbeteren.

Lees over onze projecten en Joint Actions
Daarnaast is EuroHealthNet aangesloten bij en/of lid van:
Accreditatiebureau voor Volksgezondheid - APHEA +
eHealth Stakeholdersgroep +
EU-platform voor gezondheidsbeleid +
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk – EU_OSHA +
Europees Forum voor Eerstelijnszorg – EFPC +
Europees Gezondheidsforum Gastein - EHFG +
EU-platform voor een rechtvaardige transitie +
Europese volksgezondheidsconferentie +
EU4Health maatschappelijke groep +
Internationale adviesgroep op hoog niveau van Finland over de economie van welzijn +
Internationale Unie voor gezondheidsbevordering en -preventie - IUHPE +
Internationale Vereniging van Nationale Volksgezondheidsinstituten - IANPHI +
Rookvrij partnerschap – SFP +
Stuurgroep voor investeringen in sociale infrastructuur +
Gestructureerde dialoog met partners van Europese structuur- en investeringsfondsen Groep deskundigen +
Welzijn Economie Alliantie (WEAll) +
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering +
Blijf op de hoogte van de gezondheidsontwikkelingen in Europa
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Meteen naar de inhoud