Verbetering van de gezondheidszorggelijkheid in Europa

Prioriteiten voor het EU-beleidslandschap 2024-2029

231106_page_EU2024Prioriteiten_illustratie1

EuroHealthNet lanceert zijn prioriteiten voor de Europese Unie (EU) om de gelijkheid op gezondheidsgebied en het welzijn in Europa tegen 2030 te verbeteren door actie te ondernemen op het gebied van de determinanten van gezondheid – de onderliggende omstandigheden waarin mensen worden geboren, opgroeien, leven, leren en werken, en ouder worden.

De voorgestelde prioriteiten bevorderen de doelstellingen van de EU-Verdragen het bevorderen van de vrede en de Europese waarden, namelijk menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, en het welzijn van haar volkeren (Art.3 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU). De doelstelling van de EU om de gezondheid op al het EU-beleid te beschermen (Art. 168 VWEU) biedt de EU en haar lidstaten de rechtsgrondslag om beleidsactie voor gelijkheid in de gezondheidszorg te versnellen, vooral op gebieden die traditioneel worden beschouwd als ‘buiten de bevoegdheid van het gezondheidszorgbeleid’, zoals werkgelegenheid, onderwijs, milieu, landbouw en handel of economie.  

“Het doel van EuroHealthNet is om de gezondheidsverschillen in Europa terug te dringen. Er is nog steeds een verschil van negen jaar in levensverwachting tussen landen in de EU en de kloof in gezonde levensverwachting is zelfs nog groter – tot wel achttien jaar. Ongelijkheid leidt tot sociale onrust en gebrek aan van vertrouwen in instellingen. Ze zijn in de eerste plaats het resultaat van onze beleidsacties en de manier waarop we onze samenlevingen vormgeven. Het terugdringen van ongelijkheden moet daarom een ​​topprioriteit voor de EU zijn."

Overzicht van de prioriteiten van EuroHealthNet post-2024

  1. De overkoepelende visie van EuroHealthNet is het bereiken van: Welzijn economie in de EU, wat de mens en de planeet ten goede komt en vrede, menselijke waardigheid, gelijke kansen en eerlijkheid waarborgt.
  2. De Europese instellingen moeten de sociale doelstellingen van de EU versterken en hooghouden en actie ondernemen Europese pijler voor Sociale Rechten (EPSR) als instrument voor het bereiken van gelijkheid in de gezondheidszorg en een welzijnseconomie.
  3. De Europese Gezondheidsunie moet worden uitgebreid en ook andere gezondheidsprioriteiten omvatten.

1. De overkoepelende visie van EuroHealthNet is het bereiken van: Welzijn economie in de EU, wat de mens en de planeet ten goede komt en vrede, menselijke waardigheid, gelijke kansen en eerlijkheid waarborgt.

2. De Europese instellingen moeten de sociale doelstellingen van de EU versterken en hooghouden en ernaar handelen Europese pijler voor Sociale Rechten (EPSR) als instrument voor het bereiken van gelijkheid in de gezondheidszorg en een welzijnseconomie.

3. De Europese Gezondheidsunie moet worden uitgebreid tot andere prioriteiten op het gebied van de gezondheidszorg.

I. De overkoepelende visie van EuroHealthNet is het bereiken van: Welzijn economie in de EU, wat de mens en de planeet ten goede komt en vrede, menselijke waardigheid, gelijke kansen en eerlijkheid waarborgt.

Europa wordt geconfronteerd met meerdere, overlappende, escalerende crises en gewapende conflicten, aangewakkerd door sociale, politieke, ecologische en economische druk. Deze crises zorgen ervoor dat de vermijdbare gezondheidsverschillen tussen en binnen de Europese landen toeneemt.

Afzonderlijke, reactionaire en onsamenhangende reacties kunnen deze complexe uitdagingen niet overwinnen; ze vereisen een gemeenschappelijke, overkoepelende en visionaire reactie. Deze reactie moet transversaal zijn voor alle overheidsactoren op EU- en Europees niveau en voor alle sectoren, en moet gebaseerd zijn op het betrekken van de hele samenleving.

231106_page_EU2024Prioriteiten_illustratie2

A Welzijn economie is een alternatief economisch model dat draait om het investeren in alle mensen, het verminderen van ongelijkheid en het afstemmen van productie en consumptie op de grenzen van de planeet. Het gaat erom ervoor te zorgen dat onze economieën worden geheroriënteerd om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen beter te verwezenlijken en verder te gaan, waarbij niet alleen economisch, maar ook menselijk, sociaal, natuurlijk en cultureel kapitaal in gelijke mate wordt gewaardeerd.

Alle actoren hebben een rol te spelen bij het ondersteunen van deze heroriëntatie. EU-instellingen, autoriteiten van de lidstaten, het maatschappelijk middenveld, gemeenschappen en burgers, sociale ondernemingen, bedrijven en bedrijven: iedereen moet bewust worden gemaakt, aangemoedigd en in staat worden gesteld om aan deze visie bij te dragen. Robuuste en transparante EU-bestuursstructuren die vreedzaam samenleven ondersteunen en voorzien in fundamentele menselijke behoeften zijn van cruciaal belang, net als het empoweren van mensen en het geven van een stem en een platform.  

Om aandacht op hoog niveau voor en coördinatie van de inspanningen binnen de hele Europese Commissie te garanderen, beveelt EuroHealthNet aan dat: nieuwe Vicevoorzitter van de Commissie voor een welzijnseconomie wordt benoemd, naast de commissaris voor Volksgezondheid en Voedselvoorziening.

EuroHealthNet stelt ook voor om te gebruiken de Europees semester als een belangrijk stuurinstrument om de visie op de Welzijnseconomie te implementeren, geleid door een opgewaardeerd Social scorebord bevattende extra sociale, milieu- en welzijnsindicatoren en a Welzijn Waarschuwingsmechanisme voor beleidsactie.  

II. De Europese instellingen moeten de sociale doelstellingen van de EU versterken en hooghouden en actie ondernemen op basis van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) als instrument voor het bereiken van gelijkheid in de gezondheidszorg en een welzijnseconomie

Het Nederlands Pijler van sociale rechten, waarin essentiële beginselen worden uiteengezet om een ​​eerlijker Europa op te bouwen, moet worden beschouwd als een “Pijler voor gelijkheid in de gezondheidszorg”. Alle twintig principes en rechten vormen essentiële voorwaarden om ervoor te zorgen dat iedereen zijn volledige potentieel op het gebied van gezondheid en welzijn bereikt. Kwalitatief en adequaat betaald werk, sociale bescherming en openbare diensten moeten worden gegarandeerd voor alle groepen in de samenleving, in het bijzonder voor degenen die met achterstanden kampen.

Om dit te realiseren moet er specifiek actie worden ondernomen Principe 16 over eerlijke en betaalbare toegang tot tijdige (preventieve) gezondheidszorgdiensten van goede kwaliteit binnen en tussen de lidstaten.

Een aanpak van de welzijnseconomie biedt een breder aanvullend kader voor de uitvoering van het EPSR-actieplan tegen 2030, geleid door een EU-brede strategie ter bestrijding van armoede.

231106_page_EU2024Prioriteiten_illustratie3

Geconfronteerd met een onzekere toekomst moeten we in heel Europa convergentie, solidariteit, vertrouwen en veerkracht bevorderen. Demografische veranderingen en de digitale en groene transities vereisen een sterk en visionair bestuur en aanpasbare openbare diensten om ervoor te zorgen dat alle bevolkingsgroepen hiervan profiteren.  

Wij moeten daar vooral voor zorgen de volgende generatie profiteert van essentiële sociale rechten zodat het zich kan ontwikkelen onder omstandigheden die hun gezondheid en welzijn bevorderen en essentiële vaardigheden kunnen opbouwen om een ​​snel veranderende wereld te erven. Beleidsmaatregelen om het welzijn van kinderen en jongeren in alle groepen te garanderen moeten daarom prioriteit krijgen.  

III. De Europese Gezondheidsunie moet worden uitgebreid en ook andere gezondheidsprioriteiten omvatten

Het Europese Gezondheidsunie (EHU) is een welkom kader om maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg samen te brengen, maar het moet holistischer worden gemaakt gezondheidsgelijkheid als sleutelindicator van de vooruitgang van de EU.

Een sterkere focus op de last van niet-overdraagbare ziekten en ongelijkheden in de verdelingsimpact ervan moeten worden meegenomen. De EHU moet ook een meer strategische aanpak coördineren geestelijke gezondheid in het algemeen EU-beleid.

De EU zou meer gebruik moeten maken van sociale en gedragswetenschappen, zoals Gedrags- en culturele inzichten aanbevolen door het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie om beleidsvorming en praktijken te informeren.

Het streven naar universele gezondheidszorg moet worden verbreed en ook opkomende digitale uitdagingen en kansen omvatten.

Gedurfdere actie op de commerciële determinanten van gezondheid kan machtsonevenwichtigheden verminderen, gelijkere speelvelden voor bedrijven creëren, voorwaarden stellen aan groei en de proliferatie van ongezonde en niet-duurzame producten en industrieën beperken.

We hebben de EU nodig om de uitvoering te versnellen van de toezeggingen in de preventiepijler van het Europese Kankerbestrijdingsplan, met name wetgevingsdossiers met betrekking tot alcohol, roken en voeding, die momenteel worden uitgesteld vanwege diverse gevestigde belangen.

Het klimaat crisis is een van de meest urgente uitdagingen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd. De impact ervan op de gezondheid van onze planeet brengt onze eigen gezondheid en de veerkracht van onze gezondheidszorgstelsels in gevaar. Deze impact is ongelijk verdeeld en voelbaar. Hoewel we er allemaal door worden getroffen, lopen vooral mensen in kwetsbaardere situaties risico, zowel door de gevolgen van de klimaatverandering als door achterop te raken door oplossingen om zich daaraan aan te passen en deze te verzachten.

De EU-instellingen moeten de lidstaten ondersteunen bij het ontwikkelen van gezondheidsbevorderende leef- en werkomgevingen. Dit gebied zal aanzienlijke financiële investeringen vergen, die bijkomende voordelen zouden kunnen opleveren voor de gelijkheid in de gezondheidszorg, zoals nieuwe werkgelegenheidskansen en sectoroverschrijdende partnerschappen.

Overige gezondheid co-voordelen moeten worden verkend en benut. EU-instellingen moeten de lidstaten begeleiden en stimuleren om prioriteiten te stellen het vergroenen van de zorgsector.

231106_page_EU2024Prioriteiten_illustratie4

Onze voedselomgeving is ook steeds ongezonder geworden, vooral in meer achtergestelde gebieden. De trends van overgewicht en obesitas nemen toe, ook onder kinderen. Bereiken duurzame en gezonde voedselsystemen is een topprioriteit voor gelijke gezondheidszorg.

EuroHealthNet dringt er bij de EU-instellingen op aan om het voortouw te nemen bij het creëren en juridisch beschermen van gezondere en duurzamere voedselomgevingen, ook op mondiaal niveau, en zo waarde te creëren voor mens en planeet.

Om dit mogelijk te maken, roept EuroHealthNet op tot de nieuwe Europese commissaris voor Gezondheid en Voedsel krijgt een bredere portefeuille over voedsel; een die aspecten omvat zoals gezonde voeding, voedselomgevingen en het reguleren van marketing en reclame voor ongezond voedsel voor kinderen.

Met de Europese verkiezingen in juni 2024 – en met nog maar zes jaar te gaan om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 6 te verwezenlijken – heeft EuroHealthNet zijn beleidsprioriteiten voor de EU voor de periode 2030-2024 gepresenteerd. EuroHealthNet roept de EU-instellingen op om hun beleidsdoelstellingen en inspanningen op één lijn te brengen onder de vlag van een welzijnseconomie, om de duurzame gezondheid en welzijn van mens en planeet en het verbeteren van de sociale gelijkheid op het gebied van de gezondheidszorg voor alle mensen die in Europa wonen.

Blijf op de hoogte van de gezondheidsontwikkelingen in Europa
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Meteen naar de inhoud