De COVID-19-pandemie heeft verstrekkende sociale, economische en politieke gevolgen over de hele wereld. Naast de gevolgen voor de lichamelijke gezondheid van mensen, kan het ook ingrijpende gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid en het welzijn, waardoor angst, stress en depressie toenemen. De verergering van reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen, de grotere impact op meer kwetsbare groepen en moeilijkheden bij het verkrijgen van toegang tot ondersteuning en diensten moeten allemaal dringend worden overwogen. Preventie en positieve geestelijke gezondheidsbevordering, evenals gerichte ondersteuning, zijn van fundamenteel belang.

On Donderdag 30 april tussen 11:00 – 12:00 CET, organiseert EuroHealthNet een webinar over "Reacties van de publieke sector om de behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid op populatieniveau van de COVID-19-crisis nu aan te pakken en vooruit te kijken - het delen van goede praktijken en lessen".

Het webinar bevatte voorbeelden van initiatieven die zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de geestelijke gezondheid in verband met COVID-19, en bood EuroHealthNet-leden de mogelijkheid om goede praktijken en ideeën over de bevordering van geestelijke gezondheid op regionaal en nationaal niveau te bespreken en uit te wisselen. om eventuele problemen waarmee ze worden geconfronteerd aan de orde te stellen. Het bouwde voort op goede praktijken die al zijn geïdentificeerd tijdens een recente EuroHealthNet-communicatienetwerkbijeenkomst, en omvat een focus op het gebruik van digitale hulpmiddelen en op het opbouwen van veerkracht van de gemeenschap.

Tijdens het webinar werden leden ook betrokken bij het vooruitkijken naar de komende maanden, het uitwisselen van mogelijke geestelijke gezondheidsproblemen en hoe deze aan te pakken, en het identificeerde nuttige lessen voor het toekomstige partnerschap. Als vervolg, . EuroHealthNet zal de resultaten ook terugkoppelen naar de Europese Commissie, en DG SANTE aanmoedigen om een ​​hoognodige EU-strategie voor geestelijke gezondheid te ontwikkelen, evenals DG EMPL om het EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk te herzien in de context van de veranderende wereld van werk.

Het webinar is het tweede in een reeks die EuroHealthNet de komende maanden organiseert. De webinars zullen zich richten op toekomstige mogelijkheden voor leden om inspraak te hebben in de EU-beleidsvorming, evenals op reacties op de COVID-19-crisis. Meer informatie over het volledige programma volgt binnenkort.

 

Bekijk hier het verslag van dit webinar.

Leggi e scarica l'adattamento in italiano del report del webinar (a cura di Dors)