Dit webinar is alleen voor EuroHealthNet-leden.

Terwijl de COVID-19-pandemie zich ontpopt als een acute gezondheidscrisis, waarschuwen wetenschappers al jaren voor de gerelateerde maar meer chronische milieu- en klimaatcrises. Als ze niet worden gecontroleerd, zullen ze op middellange en lange termijn waarschijnlijk verwoestende gevolgen hebben voor de houdbaarheid van de gezondheidsstelsels en voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Net als tijdens de huidige pandemie van 19, zullen de kwetsbare leden van onze samenlevingen waarschijnlijk meer lijden, maar het minst profiteren van onze reacties.

Dit webinar zal onderzoeken wat de volksgezondheidssector kan en doet om te reageren op de onderling verbonden problemen van klimaatverandering, gezondheid en ongelijkheid, en of de COVID-19-crisis de gezondheidssector de mogelijkheid biedt om verdere klimaatactie te ondernemen.

 

Vind het gebeurtenisrapport hier.