EuroHealthNet en zijn partners zijn unaniem overeengekomen om een ​​oproep en toezegging tot actie te doen voor de ontwikkeling van duurzame en rechtvaardige gezondheid en welzijn, om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en EU-doelstellingen, zoals de voorgestelde Europese pijler van sociale rechten, te helpen bereiken. De oproep roept beleidsmakers, praktijkmensen en onderzoekers op om samen te werken om prioriteiten en ongelijkheden op het gebied van gezondheid, economie, maatschappij en milieu aan te pakken.

De oproep tot en inzet voor actie is gebaseerd op de: VERJONGEN Verklaring en Achtergrond, die in 2016 werd ontwikkeld door EuroHealthNet om bij te dragen aan de VN-agenda 2030 door middel van moderne benaderingen voor gezondheidsbevordering. De oproep is het resultaat van de vergadering van de Algemene Raad van EuroHealthNet, die een seminar omvatte over: gezondheidsverschillen aanpakken in een snel veranderende wereld mede georganiseerd met de Finse Federatie voor Sociale Zaken en Gezondheid (SOSTE). Het seminar behandelde innovatieve voorbeelden uit Finland en uit heel Europa van hoe een betere gezondheid een politieke keuze is, waarom er gezondheidsverschillen blijft bestaan ​​binnen en tussen staten, en hoe ontwikkelingen op het gebied van digitale en sociale innovatie ingrijpend kunnen zijn voor gezondheid en welzijn. Een verslag van het seminar vindt u hier. 

EuroHealthNet en haar leden verbinden zich ertoe de inspanningen voor duurzame gelijkheid en welzijn op het gebied van gezondheid te leiden en te ondersteunen door:

  • Onze inspanningen opvoeren om de determinanten van gezondheid en ongelijkheid aan te pakken.
  • Door een levensloopbenadering toe te passen, om niemand achter te laten, en ook te erkennen dat nadelen zich gedurende het leven ophopen en een goede start in het leven essentieel is.
  • Ondersteuning van gezonde plaatsen, omgevingen en gemeenschappen;
  • Het betrekken van nieuwe bondgenoten op alle niveaus en het ontwikkelen van partnerschappen.
  • Versterking van gezondheidsbevorderende stelsels en ervoor zorgen dat de gezondheidsstelsels rechtvaardig zijn.
  • Versterking van onderzoek, innovatie en evaluatie op het gebied van volksgezondheid en gezondheidsbevordering, en bevordering van het gebruik van bewijs, informatie en onderzoek voor beleid en praktijk.

President Nicoline Tamsma verwelkomde de oproep en inzet voor actie: "Er was unanieme overeenstemming dat we kunnen helpen om grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan door betere partnerschappen en acties die duurzame gezondheid, welzijn en gelijkheid bevorderen."

Regisseur Caroline Costongs zei: “Tijdens de vergadering is ons Jaarverslag 2016-2017 gepubliceerd. Het laat zien hoe onze diverse activiteiten een impact hebben op het terrein, via onze aangesloten agentschappen die publiekelijk verantwoordelijk zijn voor de gezondheid in hun land. We omarmen de best gevestigde methoden en verkennen nieuwe; altijd met een equity lens. We nodigen nieuwe partners uit om zich bij ons aan te sluiten om een ​​sterke bijdrage te leveren aan de planning van de toekomst van Europa en om onze REJUVENATE-ideeën op dit cruciale moment te helpen implementeren.”

Opmerkingen:

De oproep en inzet voor actie is beschikbaar hier.

Het jaarlijkse activiteitenverslag van EuroHealthNet is: hier.

Informatie over verjongen is beschikbaar hier.

 

Hieronder vindt u een lijst met presentaties die tijdens het seminar zijn gemaakt

Päivi Sillanaukee, Permanent Secretaris bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid – Succesvolle samenwerking binnen de sociale en gezondheidssector zal leiden tot het beste van mensen
Juhani Eskola, directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Gezondheid en Welzijn (THL) – Geïntegreerde diensten om gezondheidsverschillen te verminderen
Professor Clare Bambra, Instituut voor Gezondheid & Maatschappij, Universiteit van Newcastle – gezondheidsverschillen in Europese verzorgingsstaten
Mojca Gabrijelcic Blenkus, Senior adviseur bij het Sloveense Nationale Instituut voor Volksgezondheid – Levensduurstrategie in Slovenië
Elisabeth Bengtsson, Senior Adviseur Volksgezondheid bij Regio Vastra Gotaland – Gezondheid is een politieke keuze
Jussi Ahokas, hoofdeconoom van SOSTE Finse Federatie voor Sociale Zaken en Gezondheid – Verzorgingseconomie en investeren in welzijn
Prof Olli Kangas, directeur beleid en gemeenschapsrelaties bij de socialeverzekeringsinstelling van Finland (Kela) – Experimenteren met basisinkomen in Finland
Clive Naald, Senior Beleidsadviseur bij EuroHealthNet – Nieuw denken in het sociaal en gezondheidsbeleid van de EU
Eileen Scott, hoofdadviseur volksgezondheid bij NHS Health Scotland – Een eerlijker, gezonder Schotland

 

-

EuroHealthNet is het Europese partnerschap voor het verbeteren van gezondheidsgelijkheid en welzijn. Het verenigt overheidsinstanties die werkzaam zijn op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau in heel Europa. Onze missie is om gezondere gemeenschappen op te bouwen en gezondheidsongelijkheden binnen en tussen Europese staten aan te pakken.

EuroHealthNet.eu

Contactpersoon voor de pers: Alexandra Latham, communicatiecoördinator a.latham@eurohealthnet.eu / + 32 2 235 03 28