Over zijn levensduur van 3 jaar is het doel van CHRODIS PLUS Joint Action (2017-2020) is geweest om lidstaten te ondersteunen bij het overwinnen van de last van chronische ziekten door beleid en praktijken te bevorderen die in het verleden succesvol zijn gebleken. Verdere verfijning en grensoverschrijdende uitwisseling in de EU van dit beproefde beleid en goede praktijken was het kernidee achter dit pan-Europese project.

CHRODIS PLUS heeft 21 proefprojecten uitgevoerd gericht op het testen van instrumenten en goede praktijken voor bepaalde chronische ziekten, en 16 beleidsdialogen gehouden (14 op nationaal en 2 op EU-niveau). Het heeft meer dan 50 partners uit 21 Europese landen samengebracht.

Aan alle goede dingen komt een einde: CHRODIS PLUS houdt zijn afsluitende online conferentie op 27 oktober 2020.

Deze conferentie zal de impact illustreren die CHRODIS PLUS heeft gehad op de volksgezondheidsstelsels in de EU-lidstaten in de afgelopen 3 jaar. Het zal zich toespitsen op het laten zien hoe de goede praktijken, modellen en instrumenten die door het project worden geïmplementeerd, kunnen worden aangepast aan verschillende nationale en lokale instellingen in heel Europa.

De presentaties en rondetafelgesprekken van de conferentie zullen worden gestructureerd rond de belangrijkste aandachtsgebieden van het project:

  • Gezondheidsbevordering en primaire preventie
  • Een geïntegreerd multimorbiditeitszorgmodel
  • Kwaliteitszorg bevorderen voor mensen met chronische ziekten
  • Op ICT gebaseerde empowerment van patiënten
  • Werkgelegenheid en chronische ziekten

 

Opnamen van de conferentie en ondersteunend leesmateriaal zijn hier beschikbaar.

CHRODIS+

CHRODIS+ was een reactie op hoog niveau van EU-landen om samen op te treden en goede praktijken uit te wisselen om de last van chronische ziekten te verlichten. 42 deelnemende instellingen uit 18 EU-landen plus Noorwegen, Servië en IJsland werkten samen om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

Vind hier meer informatie en bronnen.