In februari 2018 reageerde EuroHealthNet op raadplegingen van belanghebbenden en openbare raadplegingen over vaccinatie.

Vaccinatie redt jaarlijks miljoenen mensen van ziekte, handicap en overlijden. Gemarginaliseerde, migranten- en andere sociaal en economisch achtergestelde kinderen en gezinnen worden momenteel echter achtergesteld. Er zijn betere programma's voor inzet, investeringen en outreach nodig voor deze gemeenschappen. Om ervoor te zorgen dat vaccinatieprogramma's blijvend succes hebben, moet aarzeling worden weggenomen door op gerichte en op maat gemaakte manieren duidelijke en empirisch onderbouwde informatie te verstrekken aan het publiek en gezondheidswerkers. Het is ook nodig om te investeren in gezondheidsbevordering en onderwijsprogramma's. De krachtige inspanningen van de lidstaten moeten worden ondersteund door samenwerking en coördinatie op EU-niveau.

In het antwoord worden drie mogelijke activiteiten voorgesteld die moeten worden opgenomen in het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over versterkte samenwerking tegen ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen medio 2018: (i) terughoudendheid met vaccins op nationaal en EU-niveau, (ii) beleid voor duurzaam vaccins in de EU, en (iii) EU-coördinatie, met inbegrip van de bevordering van de dialoog met belanghebbenden, en bijdrage aan de mondiale gezondheid. Een samenvatting van de consulten vindt u hier.

Vaccin-aarzeling of gebrek aan dekking is het product van een complexe wisselwerking tussen sociale, economische factoren en toegang tot zorgdiensten (inclusief betaalbaarheid). Het hangt ook af van de publieke dialoog en varieert per vaccintype. Betere communicatie met het publiek staat centraal. Duidelijke en op feiten gebaseerde informatie moet in meerdere situaties worden verstrekt, zoals traditionele en sociale media en interacties met zorgverleners. De formaten moeten worden aangepast aan de taalkundige en zintuiglijke behoeften en het niveau van gezondheidsvaardigheden.

Professionele gezondheidszorgers moeten worden ondersteund met toegang tot doorlopend onderwijs en opleiding, evenals gespecialiseerde cursussen wanneer nieuwe vaccins worden geïntroduceerd, en in specifieke benaderingen van kansarme groepen. Zorgprofessionals zijn een vertrouwde groep, waartoe het publiek goede toegang moet hebben. Er is ook een duidelijke kans om de samenwerking en communicatie tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te verbeteren, waardoor de overdracht van best practices en kennis wordt vergemakkelijkt.

De EU heeft een belangrijke rol te spelen. Het kan bijvoorbeeld netwerken en informatieplatforms faciliteren en ondersteunen. De lidstaten zouden kunnen worden ondersteund bij gezamenlijke inspanningen om de oorzaken van de terughoudendheid van vaccins, de responsiviteit van de gezondheidszorgstelsels te onderzoeken en hoe meer nadruk kan worden gelegd op promotie en preventie - dit zou ook een betere toewijzing van openbare middelen ondersteunen. Er is ook een potentiële rol voor de EU om vaccinatieschema's en dekking in kaart te brengen en duidelijk te maken. Het kan een betere afstemming van beleid, investerings- en vaccinatieschema's ondersteunen en tegelijkertijd meer samenhangende EU-plannen voor crisisbeheersing en paraatheid ontwikkelen.