DRIVERS was een driejarig onderzoeksproject dat werd gefinancierd door het 7e kaderprogramma en gericht was op het vinden van verbanden en beste manieren om gezondheidsgelijkheid aan te pakken door middel van beleid en praktijk op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, en inkomen en sociale bescherming. EuroHealthNet deed ook onderzoek naar de beste methodologieën voor effectieve belangenbehartiging en kennisoverdracht en vertaling.

De belangrijkste middelen die uit dit project voortkwamen waren: