Op 11 december 2020 publiceerde het voorzitterschapstrio van Portugal, Slovenië en Duitsland een gezamenlijke verklaring over het overwinnen van armoede en sociale uitsluiting bij kinderen en gezinnen. Het document is mede ondertekend door de ministers van de EPSCO-raad en vormt een cruciale stap voorwaarts in de strijd tegen kinderarmoede

De EU-alliantie voor investeren in kinderen (EU-alliantie) verwelkomt de inzet van de EPSCO-ministers en de boodschappen in de gezamenlijke verklaring, die volledig in overeenstemming zijn met de boodschappen van de EU-alliantie.

We zijn met name verheugd over de erkenning van de dramatische impact die de COVID-19-pandemie heeft op kinderen, de toezegging van de lidstaten om dringend prioriteit te geven aan de bestrijding van kinderarmoede en de oproep aan de Europese Commissie om een ​​alomvattende en holistische aanpak voor te stellen in kinderarmoede aanpakken via de Europese Kindergarantie. Tot slot verwelkomen we de oproep van de ministers voor een sterke sociale dimensie in de Europa 2030-strategie, die van de Europese Commissie wordt geëist.

Lees hier de volledige verklaring van de Alliantie.