EuroHealthNet gaf feedback over de EC Strategic Foresight-oefening, die tot doel had strategische gebieden te identificeren waar "beleid, onderzoek en technologische ontwikkelingen de grootste kans hebben om maatschappelijke, economische en ecologische veranderingen te stimuleren". Als onderdeel van een grotere lopende oefening in de Europese Unie, was het doel om de EU te helpen heroriënteren en de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen om "ons beleid toekomstbestendig te maken" om een ​​effectievere reactie op nieuwe uitdagingen en kansen te bevorderen, het beleid beter op elkaar af te stemmen op het gebied van verschillende gebieden, zodat ze werken aan gemeenschappelijke langetermijndoelstellingen en opnieuw met de burgers in gesprek gaan over de toekomst van Europa. EuroHealthNet verwelkomde de gelegenheid om input te leveren voor het strategische denken van de Commissie door te reageren op de routekaart over dit onderwerp. Anticiperend op een ernstige economische en sociale recessie als gevolg van de COVID-19-pandemie, pleitte EuroHealthNet voor een prominente rol voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het verminderen van gezondheidsverschillen in de reactie van de EU.