Med Dialoog voor rechten en gelijkheid: inzichten delen over COVID-19-communicatie en toegang tot informatie in de EU- en MENA-regio's

In januari 2021 lanceerde EuroHealthNet zijn eerste samenwerking met de Med Dialogue for Rights and Equality, een door de EU gefinancierd programma voor technische bijstand ter versterking van maatschappelijke organisaties die actief zijn in de zuidelijke nabuurschap en de Euro-mediterrane ruimte. In samenwerking met de projectcoördinator Stichting Maharat, organiseert EuroHealthNet een reeks webinars gericht op toegang tot volksgezondheidsinformatie: een sleutel voor publieke verantwoording en gezondheidsgelijkheid in tijden van COVID-19.

Er zijn vier openbare webinars beschikbaar:

webinar #1) Publieke communicatie, een effectief instrument om de toegang tot gezondheidsinformatie te verbeteren

webinar #2) Vrije circulatie van informatie en de inkrimping van de openbare ruimte in de Arabische wereld: veiligheid voor gezondheid

webinar #3) De uitdagingen van het ondersteunen van de gezondheid van vluchtelingen tijdens COVID-19

webinar #4) Conclusie

Het doel van deze webinars, en een bijbehorend online belangenbehartigingscampagne, is om richtlijnen te geven over de huidige internationale praktijk voor het delen van informatie over COVID-19 en volksgezondheidsmaatregelen om de verspreiding ervan te verminderen. De samenwerking toont voorbeelden uit zowel de EU- als de MENA-context om de verstrekking van nauwkeurige en transparante informatie over COVID-19-statistieken en preventiemaatregelen, met name via de media, te verbeteren om de gezondheid van de bevolking te ondersteunen en de pandemie te helpen beëindigen. Het project loopt in de eerste helft van 2021.